Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Dėl RRT individualių teisės aktų

 


   VYKSTANČIOS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS


 

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-07-05 iki 2018-08-02
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2018 m. birželio 27 d. prašymą Nr. LB171627-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. gruodžio 23 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-413 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 104,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-07-05 iki 2018-08-02
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Labas, Klaipėda“ 2018 m. birželio 27 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytose 2014 m. liepos 28 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-64 nustatytas 88,1 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo

2018-06-20 iki 2018-07-17

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Repečka

Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5655

el. p. [email protected]

Atsižvelgdamas į UAB „DEKBERA“ (kodas 123502493) 2018 m. birželio 15 d. prašymą Nr. 180615/01 siūlau  pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) išduotuose 2009 m. rugsėjo 10 d. leidime Nr. (12.27) 4R-036 naudoti radijo dažnius (kanalus) 410,4–420 MHz ir 420,4–430 MHz dažnių juostose ir 2012 m. balandžio 2 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0043 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2028 m. rugpjūčio 1 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2018-06-07 iki 2018-07-05

Kontaktinio asmens duomenys: Kęstutis Repečka

Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5655

el.p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB "Šiaulių sauga" 2018 m. gegužės 30 d. prašymą, siūlome pakeisti 2011 m. lapkričio 17 d. leidime Nr. (12.21)-4R-02745 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytas naudojimo sąlygas, pakeičiant stacionariosios stotes e.r.p.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-05-25 iki 2018-06-22
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į ITU pirmojo ir trečiojo regiono šalių susitarimą dėl 87,5–108 MHz radijo dažnių juostos naudojimo FM garso transliavimo sistemose (Ženeva, 1984) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendaciją ITU‑R BS.412‑9 „UTB antžeminių dažninės moduliacijos garso transliavimo stočių planavimo standartai“ (angl. Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF), siekiame į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos paskirtų radijo dažnių (kanalų) radijo programoms transliuoti (retransliuoti) iš 87,5–108 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas įtraukti techninę sąlygą - didžiausią moduliacijos galią 0 dBr.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai:

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Alytaus radijas“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „ATVIRAI“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Info XXL“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo J. Varno Vilniaus radijo studijai“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo VšĮ „KVARTOLĖ“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Labas, Klaipėda“,

„Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „LAISVOJI BANGA“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Lamantas“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“,

„Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „M-1“,

„Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo VšĮ „Marijos radijas“,

„Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Pūkas“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „RADIJO PULSAS“,

„Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB RADIJO STOTIS „ULTRA VIRES“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „RADIOCENTRAS“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „RADIOLA“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „REKLAMOS GAMA“,

„Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo VšĮ „Šou imperija“,

„Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „ŽINIŲ RADIJAS“.

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2018-05-03 iki 2018-06-01

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB Technologijų ir inovacijų centro 2018 m. balandžio 16 d. prašymą Nr. SD-64-18, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. gegužės 23 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105356  naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties B įrengimo vietą, nustatytus radijo kanalų dažnius bei radijo kanalų plotį.  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų keitimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-04-27 iki 2018-05-10
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir Baltarusijos Respublikos, Latvujos Respublikos bei Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruožuose, taip pat į UAB "Tele2" 2018 m. balandžio 11 d. raštą, kuriame prašoma pasienio su Rusijos Federacija zonoje plačiajuosčio radijo ryšio kanalų lygiams taikyti normas, nustatytas GSM kanalams, atitinkamai jas perskaičiavus, skelbiame papildomą viešąją konsultaciją ir siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-662 UAB "Tele2l" nustatytas radijo dažnių (kanalų) iš 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas išdėstant jas nauja redakcija.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų keitimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-03-26 iki 2018-04-06
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruožuose, taip pat į Telia Lietuva, AB 2018 m. sausio 19 d. raštą, kuriame prašoma pasienio su Rusijos Federacija zonoje plačiajuosčio radijo ryšio kanalų lygiams taikyti normas, nustatytas GSM kanalams, atitinkamai jas perskaičiavus, skelbiame papildomą viešąją konsultaciją ir siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-664 UAB "Omnitel" nustatytas radijo dažnių (kanalų) iš 891,7–903,3 MHz ir 936,7–948,3 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1735 MHz ir 1805–1830 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas išdėstant jas nauja redakcija.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-03-21 iki 2018-04-17
Kontaktinio asmens duomenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. kovo 12 d. prašymą Nr. 2(DI)-169, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotame 2008 m. rugpjūčio 6 d. leidime Nr. (11.13) 4R-020 naudoti radijo ryšio kanalus 876,1–879,9 MHz ir 921,1–924,9 MHz radijo dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2028 m. birželio 1 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-01-19 iki 2018-02-16
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radijas kelyje“ 2018 m. sausio 9 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytose 2015 m. gruodžio 8 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-192 nurodytas 105,9 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-01-18 iki 2018-02-15
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Info XXL“ 2018 m. sausio 8 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. gruodžio 10 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-506 naudoti UTB radijo dažnį nurodytas 96,8 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-01-15 iki 2018-02-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „AUKŠTAITIJOS RADIJAS“ 2018 m. sausio 5 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. kovo 5 d. leidime Nr. (15.7)-9R-248 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 106,9 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2028 m. kovo 3 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2018-01-15 iki 2018-02-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „RADIJO PULSAS“ 2018 m. sausio 5 d. prašymą Nr. 001, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. balandžio 30 d. leidime Nr. (15.7)-9R-265 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 107,3 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo terminą iki 2028 m. balandžio 28 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija vyksta nuo
2017-12-28 iki 2018-01-24
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruože, siūlome pakeisti Ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 1V-53 "Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygų nustatymo AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui".

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija vyksta nuo
2017-12-28 iki 2018-01-24
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruože, siūlome pakeisti Ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 1V-1116 "Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 2520–2540 MHz ir 2640–2660 MHz radijo dažnių juostų naudojimo sąlygų nustatymo UAB "Omnitel".

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija vyksta nuo
2017-12-28 iki 2018-01-24
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruože, siūlome pakeisti Ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 1V-1115 "Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 2540–2560 MHz ir 2660–2680 MHz radijo dažnių juostų naudojimo sąlygų nustatymo UAB "Bitė Lietuva".

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija vyksta nuo
2017-12-28 iki 2018-01-24
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruože, siūlome pakeisti Ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 1V-1117 "Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 2500–2520 MHz ir 2620–2640 MHz radijo dažnių juostų naudojimo sąlygų nustatymo UAB "Tele2".

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-12-20 iki 2018-01-16
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruožuose, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1V-993 AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui nustatytas radijo dažnių (kanalų) iš 2310–2390 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-12-01 iki 2018-01-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruožuose, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-662 UAB "Tele2" nustatytas radijo dažnių (kanalų) iš 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas išdėstant jas nauja redakcija.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-12-01 iki 2018-01-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruožuose, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-663 UAB "Bitė Lietuva" nustatytas radijo dažnių (kanalų) iš 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas išdėstant jas nauja redakcija.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-12-01 iki 2018-01-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl kitokių sąlygų taikymo naudojant radijo dažnius (kanalus) judriojo radijo ryšio tinkluose pasienio ruožuose, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-664 UAB "Omnitel" nustatytas radijo dažnių (kanalų) iš 891,7–903,3 MHz ir 936,7–948,3 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1735 MHz ir 1805–1830 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas išdėstant jas nauja redakcija.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

  

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-11-28 iki 2017-12-26
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Artvydas“ 2017 m. lapkričio 21 d. prašymą Nr. 171121, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. sausio 23 d. leidime Nr. (15.7)-9R-240 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 102,9 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2028 m. sausio 16 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

  

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-11-17 iki 2017-12-15
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS2017 m. lapkričio 6 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. sausio 18 d. leidime Nr. (15.7)-9R-233 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 103,8 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminąiki 2028 m. sausio 16 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-11-17 iki 2017-12-15
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ 2017 m. lapkričio 3 d. prašymą Nr. Nr. PL171003-1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. vasario 27 d. leidime Nr. (15.7)-9R-246 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 94,9 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2028 m. sausio 11 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-11-17 iki 2017-12-15
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Vilniuas Baltupių progimnazijos 2017 m. lapkričio 13 d. prašymą Nr. 462, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. gruodžio 31 d. leidime Nr. (15.7) 9R-725 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 98,8 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2023 m. sausio 1 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-11-07 iki 2017-12-05
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB "Radijas kelyje" 2017 m. spalio 27 d. prašymus, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. sausio 24 d. leidime Nr. (15.7)-9R-241 naudoti UTB radijo dažnį nustatyto 99,8 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą, tarnybos sprendime nurodytais motyvais iki 2020 m. sausio 23 d. ir tarnybos 2008 m. sausio 23 d. leidime Nr. (15.7)-9R-239 naudoti UTB radijo dažnį nustatyto 107,7 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2028 m. sausio 18 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektai: dėl 99,8 MHz radijo dažnio Klaipėdoje; 107,7 MHz radijo dažnio Vilniuje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-10-31 iki 2017-11-28
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „RADIOCENTRAS“ 2017 m. spalio 17 d. prašymą Nr. 31, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytose 2014 m. gruodžio 19 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-114 nurodytas 101,5 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas, pakeičiant antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-10-31 iki 2017-11-28
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB All Media Radijo 2017 m. spalio 12 d. prašymą Nr. 55, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. sausio 18 d. leidime Nr. (15.7)-9R-236 naudoti UTB radijo dažnį nustatyto 95,9 MHz radijo dažnio Vilniuje ir 2008 m. sausio 18 d. leidime Nr. (15.7)-9R-235 naudoti UTB radijo dažnį nustatyto 96,7 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminus iki 2027 m. spalio 12 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektai: dėl 95,9 MHz radijo dažnio Vilniuje; 96,7 MHz radijo dažnio Klaipėdoje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-10-30 iki 2017-11-27
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2017 m. spalio 2 d. prašymą Nr. 4A-127/2.5-20.2, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1V-325 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui“ nustatytas 100,8 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-10-19 iki 2017-11-16
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „RADIOLA“ 2017 m. spalio 6 d. prašymą Nr. 013, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytose 2014 m. birželio 13 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-52 nurodytas 102,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-10-06 iki 2017-11-05
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Garso klipai“ 2017 m. rugsėjo 29 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytose 2014 m. lapkričio 20 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-91 nurodytas 94,4 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-09-29 iki 2017-10-27
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ "Marijos radijas" 2017 m. rugsėjo 26 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. lapkričio 21 d. leidime Nr. (15.7) 9R-205 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 95,0 MHz radijo dažnio Viešintose naudojimo terminą iki 2027 m. lapkričio 8 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-09-22 iki 2017-10-18
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB "GERUDA" 2017 m. rugpjūčio 7 d. prašymą Nr 053, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. sausio 31 d. leidime Nr. (15.7) 9R-730 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 91,9 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2027 m. spalio 23 d. Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-08-14 iki 2017-09-11
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2017 m. balandžio 25 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. rugsėjo 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-359 naudoti UTB radijo dažnį nurodytas 106,0 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-08-02 iki 2017-08-30
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB "VYDAS" 2017 m. liepos 31 d. prašymą Nr. 2017/07, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. rugsėjo 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-125 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 96,4 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2027 m. rugsėjo 28 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-07-28 iki 2017-08-25
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2017 m. birželio 20 d. prašymą Nr. 17-39-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. spalio 6 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-175 nurodytas 95,8 MHz radijo dažnio Utenoje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus; - 2017 m. birželio 20 d. prašymą Nr. 17-40-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. lapkričio 27 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-404 naudoti UTB radijo dažnį nurodytas 102,3 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus; - 2017 m. birželio 20 d. prašymą Nr. 17-41-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. sausio 13 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-436 naudoti UTB radijo dažnį nurodytas 90,8 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai: 95,8 MHz Utenoje, 102,3 MHz Panevėžyje, 90,8 MHz Panevėžyje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-07-26 iki 2017-08-23
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į Šiaulių Didždvario gimnazijos 2017 m. liepos 13 d. prašymą Nr. 148-(1.6), siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. birželio 30 d. leidime Nr. (15.7) 9R-952 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 99,4 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2022 m. spalio 29 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-07-25 iki 2017-08-22
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2017 m. gegužės 8 d. prašymą Nr. 4A-76/2.5-20.2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose, suteikiančiuose teisę AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui naudoti radijo dažnius (kanalus), nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: 2014 m. balandžio 7 d. leidime Nr. (15.7) 9R-828 – naudoti 89,0 MHz radijo dažnį Vilniuje, taip pat 2007 m. spalio 29 d. leidimuose: Nr. (15.7) 9R-159 – naudoti 88,2 MHz radijo dažnį Šiauliuose, Nr. (15.7) 9R-162 – naudoti 92,1 MHz radijo dažnį Nidoje, Nr. (15.7) 9R-163 – naudoti 92,5 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, Nr. (15.7) 9R-167 – naudoti 96,2 MHz radijo dažnį Kaune, Nr. (15.7) 9R-168 – naudoti 98,8 MHz radijo dažnį Tauragėje, Nr. (15.7) 9R-169 – naudoti 99,1 MHz radijo dažnį Panevėžyje, Nr. (15.7) 9R-170 – naudoti 99,3 MHz radijo dažnį Skuode, Nr. (15.7) 9R-171 – naudoti 99,6 MHz radijo dažnį Ignalinoje, Nr. (15.7) 9R-174 – naudoti 100,4 MHz radijo dažnį Visagine, Nr. (15.7) 9R-175 – naudoti 100,9 MHz radijo dažnį Šiauliuose, Nr. (15.7) 9R-178 – naudoti 102,1 MHz radijo dažnį Kaune, Nr. (15.7) 9R-179 – naudoti 102,3 MHz radijo dažnį Druskininkuose, Nr. (15.7) 9R-181 – naudoti 102,8 MHz radijo dažnį Alytuje, Nr. (15.7) 9R-182 – naudoti 102,9 MHz radijo dažnį Visagine, Nr. (15.7) 9R-183 – naudoti 103,3 MHz radijo dažnį Nidoje, Nr. (15.7) 9R-184 – naudoti 103,4 MHz radijo dažnį Šiauliuose, Nr. (15.7) 9R-186 – naudoti 103,7 MHz radijo dažnį Druskininkuose, Nr. (15.7) 9R-187 – naudoti 104,1 MHz radijo dažnį Kaune, Nr. (15.7) 9R-189 – naudoti 104,4 MHz radijo dažnį Anykščiuose, Nr. (15.7) 9R-190 – naudoti 104,6 MHz radijo dažnį Alytuje, Nr. (15.7) 9R-191 – naudoti 104,8 MHz radijo dažnį Kalvarijoje, Nr. (15.7) 9R-194 – naudoti 105,3 MHz radijo dažnį Panevėžyje, Nr. (15.7) 9R-195 – naudoti 105,4 MHz radijo dažnį Visagine, Nr. (15.7) 9R-196 – naudoti 105,7 MHz radijo dažnį Tauragėje, Nr. (15.7) 9R-197 – naudoti 106,8 MHz radijo dažnį Nidoje, Nr. (15.7) 9R-200 – naudoti 107,5 MHz radijo dažnį Panevėžyje, Nr. (15.7) 9R-201 – naudoti 107,6 MHz radijo dažnį Druskininkuose, Nr. (15.7) 9R-173 – naudoti 100,1 MHz radijo dažnį Vilniuje, Nr. (15.7) 9R-193 – naudoti 105,1 MHz radijo dažnį Vilniuje iki 2026 m. gruodžio 31 d.; 2007 m. spalio 29 d. leidimuose: Nr. (15.7) 9R-160 – naudoti 88,0 MHz radijo dažnį Plungėje, Nr. (15.7) 9R-161 – naudoti 91,6 MHz radijo dažnį Skuode, Nr. (15.7) 9R-164 – naudoti 92,7 MHz radijo dažnį Mažeikiuose, Nr. (15.7) 9R-165 – naudoti 93,3 MHz radijo dažnį Mažeikiuose, Nr. (15.7) 9R-166 – naudoti 94,4 MHz radijo dažnį Joniškyje, Nr. (15.7) 9R-177 – naudoti 100,8 MHz radijo dažnį Marijampolėje, Nr. (15.7) 9R-176 – naudoti 101,8 MHz radijo dažnį Mažeikiuose, Nr. (15.7) 9R-185 – naudoti 103,5 MHz radijo dažnį Skuode, Nr. (15.7) 9R-188 – naudoti 104,2 MHz radijo dažnį Ignalinoje, Nr. (15.7) 9R-192 – naudoti 105,0 MHz radijo dažnį Plungėje, Nr. (15.7) 9R-198 – naudoti 107,4 MHz radijo dažnį Tauragėje, Nr. (15.7) 9R-199 – naudoti 107,4 MHz radijo dažnį Utenoje, Nr. (15.7) 9R-202 – naudoti 107,8 MHz radijo dažnį Utenoje, tarnybos sprendime nurodytais motyvais iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai: 89,0 MHz Vilniuje, 42RD.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2017-07-11 iki 2017-07-25

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB Technologijų ir inovacijų centro 2017 m. birželio 20 d. prašymą Nr. SD-375-17, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. liepos 20 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105963  naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties A įrengimo vietą bei nustatytus radijo kanalų dažnius.  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

  

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-06-08 iki 2017-07-02
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „GERUDA“ 2017 m. birželio 6 d. prašymą Nr. 038, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2007 m. liepos 11 d. leidime Nr. (15.7) 9R-63 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 101,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2020 m. liepos 11 d.

Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-05-11 iki 2017-06-07
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Interbanga“ 2017 m. gegužės 3 d. pateiktą prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2007 m. rugsėjo 17 d. leidime Nr. (15.7) 9R-117naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 98,5 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2027 m. gegužės 10 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-05-11 iki 2017-06-07
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB Antrosios reklamos ateljė 2017 m. balandžio 25 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2015 m. kovo 25 d. leidime Nr. (15.7) 9R-938 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 97,8 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2027 m. birželio 27 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-05-11 iki 2017-06-07
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB RADIJO STOTIES „ULTRA VIRES“ 2017 m. balandžio 25 d. prašymą Nr. 17/002, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2007 m. rugpjūčio 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-112 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 95,6 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo terminą iki 2027 m. liepos 13 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-05-11 iki 2017-05-28
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB RADIJO STOTIES „ULTRA VIRES“ 2017 m. balandžio 25 d. prašymą Nr. 17/001, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. liepos 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-67 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 103,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2027 m. birželio 5 d.

Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-05-11 iki 2017-05-28
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB "M-1" 2017 m. balandžio 25 d. prašymą Nr. 17/004 ir 2017 m. balandžio 25 d. prašymą Nr. 17/005, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. liepos 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-71 naudoti UTB radijo dažnį nustatyto 97,6 MHz radijo dažnio Kaune ir 2007 m. liepos 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-72 naudoti UTB radijo dažnį nustatyto 106,6 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminus iki 2027 m. birželio 5 d.

Siekiant sprendimus priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektai: dėl 97,6 MHz radijo dažnio Kaune; 106,6 MHz radijo dažnio Kaune.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2017-05-04 iki 2017-05-31 Kontaktinio asmens duomenys: Kęstutis Repečka, Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas tel. (8~5)2105655 el.p. [email protected]

Atsižvelgdamas į Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų (kodas 302297628) 2017 m. balandžio 20 d. prašymą, siūlau pakeisti Tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakyme Nr. 1V-1354 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams“ (toliau – Įsakymas) nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas: papildyti Įsakymo 1.3 papunktį nauja stacionariąja stotimi, kuri būtų įrengta adresu Katedros a. 4, Vilnius, pagal pridedamo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radijo ryšio tinklo projekto duomenis.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-05-04 iki 2017-05-23
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Interbanga“ 2017 m. kovo 14 d. pateiktą raštą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. lapkričio 12 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-500 naudoti UTB radijo dažnį nurodytas 93,2 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo sąlygas, pakeičiant antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2017-04-14 iki 2017-05-10

 

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB "Tele2" 2017 m. balandžio 12 d. prašymą Nr. SD-26323, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  2010 m. rugpjūčio 3 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32)-5R-103524, Nr. (13.32)-5R-103527, Nr. (13.32)-5R-103534, Nr. (13.32)-5R-103535, Nr. (13.32)-5R-103537, Nr. (13.32)-5R-103541, Nr. (13.32)-5R-103542, Nr. (13.32)-5R-103543, Nr. (13.32)-5R-103548 ir 2011 m. gegužės 12 d. išduotame leidime Nr. (13.32)-5R-104023  naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo kanalų pločius į 56 MHz .  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-03-23 iki 2017-04-03
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-39/2.5-20.2, 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-40/2.5-20.2, 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-41/2.5-20.2 ir 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-42/2.5-20.2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose, suteikiančiuose teisę AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui naudoti radijo dažnius (kanalus), nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2026 m. gruodžio 31 d.: 2007 m. gegužės 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-54 – naudoti 95,5 MHz radijo dažnį Vilniuje; 2007 m. gegužės 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-53 – naudoti 98,3 MHz radijo dažnį Vilniuje; 2007 m. gegužės 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-52 – naudoti 102,8 MHz radijo dažnį Klaipėdoje; 2007 m. gegužės 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-51 – naudoti 105,3 MHz radijo dažnį Klaipėdoje.

Siekiant sprendimą priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-03-23 iki 2017-03-26
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-38/2.5-20.2, 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-43/2.5-20.2, 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-37/2.5-20.2, 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-36/2.5-20.2 ir 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4A-44/2.5-20.2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose, suteikiančiuose teisę AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui naudoti radijo dažnius (kanalus), nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2026 m. gruodžio 31 d.: 2014 m. vasario 13 d. leidime Nr. (15.7) 9R-818 – naudoti 87,5 MHz radijo dažnį Biržuose; 2007 m. balandžio 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-43 – naudoti 99,0 MHz radijo dažnį Ignalinoje; 2007 m. balandžio 11 d. leidime Nr. (15.7) 9R-38 – naudoti 100,8 MHz radijo dažnį Biržuose; 2007 m. balandžio 12 d. leidime Nr. (15.7) 9R-40 – naudoti 105,2 MHz radijo dažnį Raseiniuose; 2007 m. balandžio 16 d. leidime Nr. (15.7) 9R-41 – naudoti 106,7 MHz radijo dažnį Laukuvoje.

Siekiant sprendimą priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-03-23 iki 2016-03-26
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2017 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 4RA-300-(TC1), siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. balandžio 3 d. leidime Nr. (15.7)-9R-36 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 92,6 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo terminą iki 2027 m. kovo 23 d.

Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

  

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-03-16 iki 2017-04-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2017 m. sausio 31 d. prašymą Nr. 4A-14/2.5-20.2, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. spalio 15 d. nustatytose vidutinių bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-178 nurodytas AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui paskirto 1386 kHz radijo dažnio Sitkūnuose naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, radijo stoties darbo laiką, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-03-10 iki 2017-04-07
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2017 m. vasario 15 d. prašymą Nr. 4, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. spalio 10 d. įsakyme Nr. 1V-1067 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „RADIOCENTRAS“ nurodytas 90,6 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas, pakeičiant antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo

Konsultacija vyksta nuo          

2017-02-22 iki 2017-03-21

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Repečka

Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5655

el.p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Vilniaus energija“ 2017 m. vasario 17 d. rašte Nr. 013-01-2030 prašo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) nuo 2017 m. kovo 30 d. leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą Tarnybos 2011 m. rugpjūčio 2 d. leidimu Nr. (12.32)-4R-02633, 2013 m. vasario 21 d. leidimu Nr. (12.32)-4R-03375, 2013 m. lapkričio 12 d. leidimu Nr. (12.32)-4R-03569, 2014 m. sausio 16 d. leidimu Nr. (12.32)-4R-03619, 2014 m. spalio 23 d. leidimu Nr. (12.21) 4R-03860, 2014 m. gruodžio 4 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-03909 ir Nr. (12.21) 4R-03910, 2015 m. balandžio 14 d. leidimu Nr. (12.21) 4R-03982, 2015 m. spalio 16 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-04154, Nr. (12.21) 4R-04155, Nr. (12.32) 4R-04156, Nr. (12.32) 4R-04157, Nr. (12.32) 4R-04158 ir Nr. (12.32) 4R-04159, 2015 m. lapkričio 13 d. leidimu Nr. (12.32) 4R-04186, 2016 m. lapkričio 1 d. leidimu Nr. (13.32)-5R-106008 ir 2016 m. gruodžio 21 d. leidimu Nr. (12.21) 4R-04446 naudoti radijo dažnius (kanalus), AB „Vilniaus šilumos tinklai“;
1.2. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017 m. vasario 6 d. rašte Nr. 02-0082 sutiko priimti teisę naudoti šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytus radijo dažnius (kanalus) nuo 2017 m. kovo 30 d.;
1.3. Tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Vilniaus energija“ 2017 m. sausio 12 d. prašymą Nr. 011-01-867 pratęsti 2013 m. vasario 21 d. leidime Nr. (12.32)-4R-03375 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminą, 2017 m. vasario 9 d. Taisyklių nustatyta tvarka išdavė naują leidimą Nr. (12.32) 4R-04466 naudoti radijo dažnį (kanalą) su naujai nustatytu radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminu.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2017-02-15 iki 2017-03-05
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2017 m. vasario 1 d. prašymus Nr. 17-15-01, Nr. 17-13-01, Nr. 17-14-01, Nr. 17-16-01, siūlome pratęsti: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) 2012 m. gruodžio 31 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-726 naudoti naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 101,6 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo terminą, 2007 m. balandžio 24 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-46 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 107,6 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą, 2007 m. balandžio 24 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-44 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 92,4 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2027 m. kovo 13 d.; Tarnybos 2007 m. balandžio 3 d. leidime Nr. (15.7)-9R-34 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 90,1 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Siekiant sprendimus priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai:

dėl 101,6 MHz radijo dažnio Tauragėje ir 107,6 MHz radijo dažnio Kaune, 92,4 MHz radijo dažnio Kaune, 90,1 MHz radijo dažnio Klaipėdoje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2017-01-13 iki 2017-02-11

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB "Tele2" 2016 m. lapkričio 30 d. prašymą Nr. SD-25236, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  2010 m. rugpjūčio 3 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32)-5R-103526, Nr. (13.32)-5R-103528, Nr. (13.32)-5R-103529, Nr. (13.32)-5R-103530, Nr. (13.32)-5R-103532 ir 2012 m. birželio 1 d. išduotame leidime Nr. (13.32)-5R-104630  naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo kanalų pločius į 56 MHz .  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-12-30 iki 2017-01-27
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Žinių radijas“ 2016 m. lapkričio 30 d. prašymą Nr. 16-11/030, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-669 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas paskirto 100,6 MHz radijo dažnio Ukmergėje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2016-12-23 iki 2017-01-21

Kontaktinio asmens duomenys:

Ričardas Budavičius

Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas

Tel. (8 5) 210 5643

el. p. [email protected]

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854, 56.2 papunkčiu, 61 punktu ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2002 m. lapkričio 29 d. išduotos telekomunikacijų veiklos licencijos Nr. 199/2002 13 punktą, taip pat siekdami užtikrinti efektyvų ir veiksmingą radijo dažnių naudojimą siūlome pakeisti UAB "Bitė Lietuva" radijo dažnių (kanalų) iš 24,549-24,689 GHz ir 25,557-25,697 GHz radijo dažnių juostų naudojimo sąlygas.  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2016-12-09 iki 2017-01-07

Kontaktinio asmens duomenys:

Ričardas Budavičius

Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas

Tel. (8 5) 210 5643

el. p. [email protected]

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854, 56.2 papunkčiu, 61 punktu ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2002 m. lapkričio 29 d. išduotos telekomunikacijų veiklos licencijos Nr. 202/2002 13 punktą, taip pat siekdami užtikrinti efektyvų ir veiksmingą radijo dažnių naudojimą siūlome pakeisti AB "Omnitel" radijo dažnių (kanalų) iš 25,109-25,221 GHz ir 26,117-26,229 GHz radijo dažnių juostų naudojimo sąlygas.  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

  

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-11-14 iki 2016-12-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Alytaus radijas“ 2016 m. kovo 21 d. pateiktą prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. liepos 13 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-351 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas paskirto 97,2 MHz radijo dažnio Druskininkuose naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2016-11-11 iki 2016-12-07

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB "Bitė Lietuva" 2016 m. spalio 21 d. prašymą Nr. 4014-62, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  2016 m. sausio 22 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105860 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo kanalų dažnius.  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2016-10-27 iki 2016-11-23

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB Technologijų ir inovacijų centro 2016 m. spalio 11 d. prašymą Nr. SD-544-16, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  2016 m. balandžio 27 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105930 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-10-19 iki 2016-11-15
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radijas kelyje“ 2016 m. rugsėjo 13 d. pateiktą prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. sausio 24 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-241 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas paskirto 99,8 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo          

2016-10-11 iki 2016-10-30

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB Technologijų ir inovacijų centro 2016 m. rugsėjo 30 d. prašymą Nr. SD-535-16, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  2016 m. liepos 20 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105966 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo kanalų dažnius dėl radiorelinių linijų antenų paleidimo metu atsiradusių trukdžių.  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-09-06 iki 2016-10-04
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Mažeikių aidas" 2016 m. rugpjūčio 30 d. prašymą Nr. 16/08/30/01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. gruodžio 1 d. leidime Nr. (15.7)-9R-71 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 100,4 MHz radijo dažnio Mažeikiuose naudojimo terminą iki 2026 m. lapkričio 30 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo           2016-09-02 iki 2016-09-30

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas

Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas Tel. (8 5) 210 5647 el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2016 m. rugpjūčio 24 d. prašymą Nr. UD-1.6.15.-3114, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  2010 m. gruodžio 29 d. išduotame leidime Nr. (13.32)-5R-103864 (toliau - Leidimas) naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant  stoties pavadinimą,  įrengimo vietą, geografines koordinates bei stočių spinduliavimo azimutus.  

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-08-30 iki 2016-09-14
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Pūkas" 2016 m. rugpjūčio 25 d. prašymus Nr. 16-29-01 ir Nr. 16-30-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) 2013 m. gruodžio 16 d. leidime Nr. (15.7)-9R-806 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 97,4 MHz radijo dažnio Šiauliuose ir Tarnybos 2006 m. spalio 17 d. leidime Nr. (15.7)-9R-63 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 100,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2026 m. rugsėjo 18 d. Siekiant sprendimą priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai: dėl 97,4 MHz radijo dažnio Šiauliuose ir 100,9 MHz radijo dažnio Vilniuje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-08-25 iki 2016-09-22
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „TELE-3" radijo 2016 m. rugpjūčio 23 d. prašymą Nr. R160823-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. rugpjūčio 5 d. leidime Nr. (15.7)-9R-274 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 93,9 MHz radijo dažnio Utenoje naudojimo terminą iki 2026 m. rugsėjo 30 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-08-16 iki 2016-09-13
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Lamantas“ 2016 m. liepos 28 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. gruodžio 30 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-422 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas paskirto 105,6 MHz radijo dažnio Mažeikiuose naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-08-10 iki 2016-09-07
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Garso klipai" 2016 m. liepos 28 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. lapkričio 20 d. nustatytas ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygas Nr. (15.7) 9S-91, pakeičiant 94,4 MHz radijo dažnio Kaune radijo stoties įrengimo vietą, antenos, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-08-10 iki 2016-09-07
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2016 m. liepos 7 d. prašymą Nr. 20, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. gegužės 11 d. leidime Nr. (15.7)-9R-461 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 92,2 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-08-09 iki 2016-09-06
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ „Kvartolė“ 2016 m. liepos 5 d. prašymą Nr. 13, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. lapkričio 17 d. leidime Nr. (15.7)-9R-378 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 94,3 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-07-27 iki 2016-08-24
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ „Kvartolė“ 2016 m. liepos 5 d. prašymą Nr. 12, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. lapkričio 21 d. leidime Nr. (15.7)-9R-69 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 104,3 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

  

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-05-20 iki 2016-05-27  
Kontaktinio asmens duomenys:
Jorūnė Mikulėnaitė
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 210 5648
el. p.[email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2016 m. balandžio 27 d. prašymą Nr. 4A-82/2.5-20 pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. liepos 9 d. leidime Nr. (15.7)-9R-970 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį nurodytas 47 televizijos kanalo Lazdijuose (Kuklių k. Lazdijų r.) naudojimo sąlygas: antenos centro aukštį ir tipą. Atsižvelgiant į tai, kad šis sąlygų pakeitimas yra susijęs su VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo steigimu, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-27 iki 2016-05-05
Kontaktinio asmens duomenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į TEO LT, AB 2015 m. lapkričio 20 d. prašymą Nr. 322, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. lapkričio 23 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1073 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose nurodyto pirmojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo radijo dažnius (kanalus) ir 2012 m. spalio 3 d. leidime Nr. (15.7)-9R-684 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle nurodyto skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo radijo dažnius (kanalus) projekte nurodyta tvarka. Siekiant radijo dažnių (kanalų) pakeitimą įforminti iki planuojamos pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) naudojimo pradžios, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-22 iki 2016-05-20
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Laisvoji banga“ 2016 m. kovo 21 d. pateiktą prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. balandžio 25 d. nustatytas ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygas Nr. (15.7) 9S-46, pakeičiant 92,7 MHz radijo dažnio Druskininkuose radijo stoties įrengimo vietą, antenos, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-15 iki 2016-05-13
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2016 m. kovo 29 d. pateiktą prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. gruodžio 3 d. nustatytas ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygas Nr. (15.7) 9S-21, pakeičiant 91,4 MHz radijo dažnio Marijampolėje radijo stoties antenos, spinduliuotės parametrus

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl pagrindinių radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-13 iki 2016-05-11
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Žemaičių radijas“ 2016 m. kovo 16 d. pateiktą prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakyme Nr. 1V-1544 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo VšĮ „Žemaičių radijas“ nustatytas 93,4 MHz radijo dažnio Joniškyje pagrindines naudojimo sąlygas - radijo stoties įrengimo vietą.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-08 iki 2016-05-06
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Kadangi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pasirašė susitarimus su Baltarusijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijomis dėl radijo dažnių (kanalų) iš 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo pasienio rajonuose, todėl siūloma pakeisti Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakyme Nr. 1V-63 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Bitė Lietuva“, nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-08 iki 2016-05-06
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Kadangi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pasirašė susitarimus su Baltarusijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijomis dėl radijo dažnių (kanalų) iš 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo pasienio rajonuose, todėl siūloma pakeisti Tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakyme Nr. 1V-1591 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Omnitel“, nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-08 iki 2016-05-06
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Kadangi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pasirašė susitarimus su Baltarusijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijomis dėl radijo dažnių (kanalų) iš 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo pasienio rajonuose, todėl siūloma pakeisti Tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakyme Nr. 1V-530 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Tele2“, nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-06 iki 2016-05-04
Kontaktinio asmens duomenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5696
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Bitė Lietuva“ 2016 m. kovo 22 d. prašymą Nr. 4014-29, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2011 m. kovo 2 d. išduotu leidimu Nr. (11.13)-13R-0023 naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 1710,1–1733,9 MHz ir 1805,1–1828,9 MHz bei 1781,5–1782,3 MHz ir 1876,5–1877,3 MHz radijo dažnių juostų nustatytas  naudojimo sąlygas, nustatant didesnę leistiną maksimalią bazinių stočių EIRP.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-04-05 iki 2016-05-03
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Laisvoji banga“ 2016 m. vasario 29 d. prašymą Nr. R-16-011, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. gruodžio 23 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-419 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas paskirto 104,1 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-03-15 iki 2016-04-11
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radiola“ 2016 m. sausio 15 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. liepos 19 d. leidime Nr. (15.7)-9R-45 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 99,7 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2026 m. birželio 15 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-02-29 iki 2016-03-28
Kontaktinio asmens duomenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ 2016 m. vasario 15 d. prašymą,  siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. spalio 30 d. leidime Nr. (15.7) 9R-706 naudoti televizijos kanalą nustatytas 55 televizijos kanalo Alytuje naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vietą ir didžiausią antenos centro aukštį virš žemės.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-02-25 iki 2016-02-28
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2016 m. vasario 24 d. pateiktą prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidime Nr. (15.7)-9R-51 naudoti UTB radijo dažnį - 87,7 MHz radijo dažnį Raseiniuose, 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidime Nr. (15.7)-9R-55 - 90,5 MHz radijo dažnį Šiauliuose (Bubiuose), 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidime Nr. (15.7)-9R-52 - 91,9 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidime Nr. (15.7)-9R-57 - 93,7 MHz radijo dažnio Panevėžyje (Pažagieniuose), 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidime Nr. (15.7)-9R-54 - 98,0 MHz radijo dažnio Kaune (Juragiuose), 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidime Nr. (15.7)-9R-53 - 104,2 MHz radijo dažnio Tauragėje nustatytus naudojimo terminus iki 2026-03-01. Siekiant sprendimą priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai dėl: 87,7 MHz radijo dažnio Raseiniuose, 90,5 MHz - Šiauliuose (Bubiuose), 91,9 MHz - Klaipėdoje, 93,7 MHz - Panevėžyje (Pažagieniuose), 98,0 MHz - Kaune (Juragiuose), 104,2 MHz radijo dažnio Tauragėje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-02-12 iki 2016-02-23
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į VšĮ Utenos radijo 2016 m. vasario 3 d. prašymą Nr. B16-001, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. gruodžio 7 d. leidime Nr. (15.7)-9R-73 naudoti UTB radijo dažnį (toliau - Leidimas) nustatytą 103,9 MHz radijo dažnio Utenoje naudojimo terminą iki 2026 m. vasario 28 d. Siekiant sprendimą priimti iki Leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-02-08 iki 2016-03-07
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Interbanga“ 2015 m. gruodžio 14 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. gruodžio 1 d. nustatytas ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygas Nr. (15.7) 9S-191, pakeičiant 100,2 MHz radijo dažnio Klaipėdoje radijo stoties antenos, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-02-08 iki 2016-02-24
Kontaktinio asmens duomenys:

 

Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2015 m. gruodžio 2 d. prašymą Nr. 4A-232/2.5-20, 2015 m. gruodžio 2 d. prašymą Nr. 4A-231/2.5-20 bei 2015 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (toliau – Tarnyba) gautą prašymą, siūlome pratęsti Tarnybos išduotuose 2004 m. kovo 3 d.  leidime Nr. (13.27)-5R-12601 naudoti radijo dažnius (kanalus), 2004 m. kovo 3 d. leidime Nr. (13.27)-5R-12602 naudoti radijo dažnius (kanalus), 2004 m. kovo 3 d. leidime Nr. (13.27)-5R-12603 naudoti radijo dažnius (kanalus), 2004 m. kovo 3 d. leidime Nr. (13.27)-5R-12604 naudoti radijo dažnius (kanalus), 2004 m. kovo 3 d. leidime Nr. (13.27)-5R-12605 ir 2004 m. birželio 1 d. leidime Nr. (13.32)-5R-12614 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2026 m. birželio 1 d. Siekiant sprendimą priimti iki minėtų leidimų galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui. 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-02-08 iki 2016-02-24
Kontaktinio asmens duomenys:

 

Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. irman[email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2015 m. gruodžio 2 d. prašymą Nr. 4A-232/2.5-20, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  2004 m. kovo 3 d. išduotame leidime Nr. (13.27)-5R-12601 (toliau - Leidimas) naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant  stoties pavadinimą,  įrengimo vietą, geografines koordinates bei antenos aukštį virš žemės. Siekiant sprendimą priimti iki Leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui. 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-01-12 iki 2016-02-09
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras" 2015 m. gruodžio 8 d. prašymą Nr. 29, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) 2014 m. gruodžio 19 d. nustatytas ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygas Nr. (15.7) 9S-127, pakeičiant  95,2 MHz radijo dažnio Kėdainiuose radijo stoties įrengimo vietą, antenos, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-01-12 iki 2016-02-09
Kontaktinio asmens duomenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB Rytų Aukštaitijos televizijos 2016 m. sausio 6 d. prašymą pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas, siūlome pakeisti Tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-739 nustatytas 41 televizijos kanalo, skirto naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos stotyje Utenoje, pagrindines naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vietą ir didžiausią antenos centro aukštį virš žemės.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2016-01-11 iki 2016-02-08
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Info XXL" 2015 m. lapkričio 30 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) 2010 m. gruodžio 10 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-506 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas paskirto 96,8 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties spinduliuotės efektinę galią.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-12-09 iki 2016-01-06
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2015 m. gruodžio 9 d. prašymą Nr. 4A-227/2.5-20, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. gegužės 10 d. leidime Nr. (15.7)-9R-30 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 106,5 MHz radijo dažnio Anykščiuose naudojimo terminą iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-11-11 iki 2015-12-08

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas                  

Palydovinės ir fiksuotosios

tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p. [email protected] 

Atsižvelgdami į UAB "Omnitel" 2015 m. spalio 26 d. prašymą Nr. 70641-1690 siūlome pakeisti Tarnybos išduotuose leidimuose, nurodytuose prašyme, nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stočių antenų bei aparatūros tipus kitų gamintojų modeliais, siųstuvų galias ir radijo kanalų pločius.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-10-28 iki 2015-11-24

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Repečka                 

Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5655

el. p. [email protected]

Atsižvelgdamas įį AB „Jonavos šilumos tinklai“ (kodas 156737189) 2015 m. spalio 22 d. prašymą Nr. 6-508 siūlau pakeisti Tarnybos išduotame 2011 m. lapkričio 11 d. leidime Nr. (12.21)-4R-02734 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas: pakeisti pirmosios stacionariosios stoties parametrus ir užregistruoti naują stacionariąją stotį..

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-10-28 iki 2015-11-24

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Repečka                 

Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5655

el. p. [email protected]

Atsižvelgdamas į AB „Jonavos šilumos tinklai“ (kodas 156737189) 2015 m. spalio 22 d. prašymą Nr. 6-509 siūlau pakeisti Tarnybos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakyme Nr. 1V-1166 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Jonavos šilumos tinklai“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas: užregistruoti dvi naujas stacionariąsias stotis.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

 

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-26 iki 2015-11-23
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Rimtas radijas“ 2015 m. spalio 7 d. prašymus Nr. 10, Nr. 12 ir Nr. 11, siūlome pratęsti:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) 2006 m. birželio 30 d. leidime Nr. (15.7)-9R-42 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 90,6 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą ir Tarnybos 2006 m. gegužės 29 d. leidime Nr. (15.7)-9R-31 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 105,8 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

Tarnybos 2008 m. kovo 19 d. leidime Nr. (15.7)-9R-249 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 103,7 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2017 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai:

dėl 90,6 MHz radijo dažnio Klaipėdoje, 105,8 MHz radijo dažnio Šiauliuose, 103,7 MHz radijo dažnio Panevėžyje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-26 iki 2015-11-23
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2015 m. spalio 7 d. prašymą Nr. 22, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. rugpjūčio 28 d. leidime Nr. (15.7)-9R-50 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 99,5 MHz radijo dažnio Ukmergėje naudojimo terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-23 iki 2015-11-20
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Alytaus radijas“ 2015 m. spalio 21 d. pateiktą prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. gruodžio 27 d. leidime Nr. (15.7) 9R-722 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 70,04 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2018 m. gruodžio 30 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-23 iki 2015-11-20
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2015 m. spalio 9 d. prašymą Nr. 4A-184/2.6-20, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. vasario 21 d. leidime Nr. (15.7)-9R-15 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 101,9 MHz radijo dažnio Anykščiuose naudojimo terminą iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-23 iki 2015-11-04
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2015 m. spalio 7 d. prašymą Nr. 21, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. lapkričio 22 d. leidime Nr. (15.7)-9R-116 naudoti UTB radijo dažnį (toliau - Leidimas) nustatytą 105,6 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d. Siekiant sprendimą priimti iki Leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-16 iki 2015-11-13
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Radijas kelyje“ 2015 m. spalio 7 d. pateiktą prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. leidime Nr. (15.7)-9R-140 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 105,9 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2025 m. gruodžio 8 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-16 iki 2015-11-13
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Saulės radijas“ 2015 m. spalio 6 d. prašymą Nr. 10/06, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. leidime Nr. (15.7)-9R-139 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 102,5 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2025 m. gruodžio 22 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-07 iki 2015-10-13
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2015 m. spalio 5 d. prašymą Nr. 4A-178/2.5-20 ir 2015 m. spalio 5 d. prašymą Nr. 4A-176/2.5-20, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. vasario 1 d. leidime Nr. (15.7)-9R-731 naudoti 612 kHz radijo dažnį Sitkūnuose ir 2010 m. gruodžio 1 d. leidime Nr. (15.7)-9R-503 naudoti 1386 kHz radijo dažnį Sitkūnuose (toliau – Leidimai) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2020 m. gruodžio 31 d. Siekiant sprendimą priimti iki Leidimų galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-01 iki 2015-10-29
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Žinių radijas" 2015 m. rugpjūčio 28 d. prašymus Nr. 15-08/28(3), Nr. 15-08/28(1) ir Nr. 15-08/28(2) siūlome pakeisti:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) 2014 m. liepos 29 d. nustatytas ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygas Nr. (15.7) 9S-65, pakeičiant 95,3 MHz radijo dažnio Alytuje radijo stoties įrengimo vietą, antenos, spinduliuotės parametrus;

Tarnybos 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-669 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas paskirto 100,6 MHz radijo dažnio Ukmergėje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos, spinduliuotės parametrus;

Tarnybos 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-665 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas paskirto 96,4 MHz radijo dažnio Mažeikiuose naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos, spinduliuotės parametrus.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai:

dėl 95,3 MHz radijo dažnio Alytuje100,6 MHz radijo dažnio Ukmergėje96,4 MHz radijo dažnio Mažeikiuose.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-10-01 iki 2015-10-29
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Pūkas" 2015 m. birželio 15 d. prašymus Nr. 15-17-01 ir Nr. 15-18-01, siūlome pakeisti:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) 2014 m. gruodžio 18 d. nustatytas ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygas Nr. (15.7) 9S-98, pakeičiant 94,0 MHz radijo dažnio Alytuje radijo stoties antenos, spinduliuotės parametrus;

Tarnybos 2014 m. gruodžio 18 d. nustatytas ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygas Nr. (15.7) 9S-100, pakeičiant 94,5 MHz radijo dažnio Telšiuose radijo stoties antenos, spinduliuotės parametrus.

  

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektai:

dėl 94,0 MHz radijo dažnio Alytuje94,5 MHz radijo dažnio Telšiuose.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-09-22 iki 2015-10-04
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2015 m. rugsėjo 10 d. prašymą Nr. 15-33-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. lapkričio 18 d. leidime Nr. (15.7)-9R-115 naudoti UTB radijo dažnį (toliau - Leidimas) nustatytą 95,8 MHz radijo dažnio Utenoje naudojimo terminą iki 2025 m. spalio 6 d. Siekiant sprendimą priimti iki Leidimo galiojimo pabaigos, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui. 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

   

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-09-22 iki 2015-10-20

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Repečka                 

Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5655

el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2015 m. rugsėjo 11 d. prašymą Nr. 240-1382, siūlome pakeisti 2011 m. lapkričio 7 d.išduotame  leidime Nr. (12.32)-4R-02724 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 


PASIBAIGUSIOS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS


2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

 

Informacija atnaujinta 2018-07-05
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku