Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Dėl rinkų tyrimų rezultatų


PASIBAIGUSIOS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS 


 

 Viešoji konsultacija dėl Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2017-04-03

iki 2017-05-05

 

Kontaktiniai asmenys:

Marijus Balnys

el.p. [email protected]

tel. (8 5) 210 5682

      

 

Rinkos tyrimo metu nustatyta, kad Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinka pasižymi tokiomis charakteristikomis, kurios gali pateisinti ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras įpareigojimų taikymą, todėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo pakeisti nustatytus įpareigojimus ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

- Įsakymo dėl Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkų apibrėžimo projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais priemonių teikimo paslaugų rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos respublikos teritorija projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką radijo transliacijų perdavimo aanaloginio antžeminio radijo tinklais priemonių teikimo paslaugų rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos respublikos teritorija projektas.

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

- Telia Lietuva, AB

- LR konkurencijos taryba

 


 

Viešoji konsultacija dėl Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2017-03-23

iki 2017-04-28

 

Kontaktiniai asmenys:

Ernesta Vagoniene

el.p. 

[email protected]          

tel. (8 5) 210 5682

      

 

Rinkos tyrimo metu nustatyta, kad Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka nepasižymi tokiomis charakteristikomis, kurios gali pateisinti ūkio subjektui „Telia Lietuva“, AB, nustatytų įpareigojimų taikymą, todėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo naikinti nustatytus įpareigojimus „Telia Lietuva“, AB.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

- Įsakymo dėl Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo projektas;

- Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1V-1359 „Dėl ūkio subjekto „Teo LT“, AB, turinčio didelę įtaką Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ pripažinimo netekusiu galios projektas.

 

Viešosios konsultacijos metu negauta jokių pastabų.

 

2017 m. gegužės 11 d. rinkos tyrimo dokumentai pateikti pastaboms Europos Komisijai.

 


 

 Viešoji konsultacija dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2017-03-28

iki 2017-04-28

 

Kontaktiniai asmenys:

Martynas Vaičiulis

el.p. [email protected]

tel. (8 5) 210 5682

      

 

Rinkos tyrimo metu nustatyta, kad Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinka pasižymi tokiomis charakteristikomis, kurios gali pateisinti ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir ūkio subjektui „Telia Lietuva“, AB, nustatytų įpareigojimų taikymą, todėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo palikti galioti nustatytus įpareigojimus ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir ūkio subjektui „Telia Lietuva“, AB.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

- Įsakymo dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos apibrėžimo projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Telia Lietuva, AB, rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos respublikos teritorija projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, turinčio didelę įtaką televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Telia Lietuva, AB, rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos respublikos teritorija projektas.

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

- Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

2017 m. gegužės 12 d. įvyko konsultacijos metu gautų pastabų aptarimas. Pastabų aptarimo protokolas skelbiamas čia. Pastabų vertinimo lentelė skelbiama čia.

 

2017 m. gegužės 18 d. rinkos tyrimo dokumentai pateikti pastaboms Europos Komisijai.

 


 

 

Viešoji konsultacija dėl Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2015-12-07

iki 2016-01-25

 

Kontaktiniai asmenys:

Martynas Vaičiulis

el.p. 

[email protected]          

tel. (8 5) 210 5682

      

 

Rinkos tyrimo metu nustatyta, kad ūkio subjektas TEO LT, AB turi didelę įtaką Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje ir jam Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo nustatyti atitinkamus įpareigojimus.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

- Įsakymo dėl Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos apibrėžimo projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje projektas.

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

- Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

- TEO LT, AB

- UAB "Bitė Lietuva"

- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

 

2016 m. sausio 29 d. įvyko konsultacijos metu gautų pastabų aptarimas. Pastabų aptarimo protokolas skelbiamas čia. Pastabų vertinimo lentelė skelbiama čia.

 

2016 m. vasario 2 d. rinkos tyrimo dokumentai pateikti pastaboms Europos Komisijai.

 

 


  

Viešoji konsultacija dėl Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio, Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų, Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkų tyrimų rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2015-10-07

iki 2015-11-11

 

Kontaktiniai asmenys:

Marijus Balnys

el.p. 

[email protected]          

tel. (8 5) 210 5682

      

 

Rinkų tyrimų metu nustatyta, kad ūkio subjektas TEO LT, AB turi didelę įtaką Aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinkoje ir jam Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo nustatyti atitinkamus įpareigojimus.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

- Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio, Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų, Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkų tyrimų ataskaitos projektas;

- Įsakymo dėl Aukštos kokybės duomenų perdavimo paslaugų, Aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklo magistraliniu segmentu paslaugų, Aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinkų apibrėžimo projektas;

- Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinkoje.

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

- TEO LT, AB

- Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

2015 m. lapkričio 16 d. įvyko konsultacijos metu gautų pastabų aptarimas. Pastabų aptarimo protokolas skelbiamas čia. Pastabų vertinimo lentelė skelbiama čia.

 

2015 m. lapkričio 19 d. rinkos tyrimo dokumentai pateikti pastaboms Europos Komisijai.

 


 

Viešoji konsultacija dėl Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2015-10-20

iki 2015-11-10

 

Kontaktiniai asmenys:

Ernesta Vagonienė

el.p. 

[email protected]       

tel. (8 5) 210 5682

 

 

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo metu nustatyta, kad ūkio subjektas UAB „Bitė Lietuva“, ūkio subjektas UAB „OMNITEL“, ūkio subjektas UAB „TELE2“, ūkio subjektas UAB „CSC TELECOM“, ūkio subjektas UAB „LINKOTELUS“, ūkio subjektas UAB „MEDIAFON“ ir ūkio subjektas UAB „ECOFON“ turi didelę įtaką individualiose balso skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkose. Minėtiems ūkio subjektas yra siūloma nustatyti atitinkamus įpareigojimus.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

- Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

- Įsakymo dėl rinkos apibrėžimo projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Bitė Lietuva“ projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „OMNITEL“ projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „TELE2“ projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „CSC TELECOM“ projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „LINKOTELUS“ projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „MEDIAFON“ projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „ECOFON“ projektas.

 

Viešosios kosnultacijos metu gautos pastabos:

- UAB „CSC TELECOM“

- UAB „OMNITEL“

- UAB „TELE2“

- UAB „LINKOTELUS“

 

2015 m. lapkričio 16 d. įvyko konsultacijos metu gautų pastabų aptarimas. Pastabų aptarimo protokolas skelbiamas čia. Pastabų vertinimo lentelė skelbiama čia.

 

2015 m. lapkričio 19 d. rinkos tyrimo dokumentai pateikti pastaboms Europos Komisijai.

 


   

Viešoji konsultacija dėl Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2015-09-29

iki 2015-11-09

 

Kontaktiniai asmenys:

Martynas Vaičiulis

el.p. [email protected]    

tel. (8 5) 210 5682

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo metu nustatyta, kad ūkio subjektas TEO LT, AB turi didelę įtaką Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje ir jam Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo nustatyti atitinkamus įpareigojimus.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

- Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

- Įsakymo dėl Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo projektas;

- Įsakymo dėl TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką, projektas.

 

Viešosios kosnultacijos metu gautos pastabos:

- TEO LT, AB

- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

- Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

2015 m. lapkričio 13 d. įvyko konsultacijos metu gautų pastabų aptarimas. Pastabų aptarimo protokolas skelbiamas čia. Pastabų vertinimo lentelė skelbiama čia.

 

2015 m. lapkričio 19 d. rinkos tyrimo dokumentai pateikti pastaboms Europos Komisijai.   

 


 

Viešoji konsultacija dėl Skambučių užbaigimo viešuosiusoe ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2015-09-03

iki 2015-09-22

 

Kontaktiniai asmenys:

Audrius Šniepis

el.p. [email protected]          

tel. (8 5) 210 5682

      

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba nacionalinei konsultacijai skelbia po Europos Komisijos pastabų pakoreguotus Skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo rezultatus.

 

Skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu nustatyta, kad ūkio subjektas TEO LT, AB, ūkio subjektas AB "Lietuvos geležinkeliai", ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, ūkio subjektas UAB "CSC TELECOM", ūkio subjektas UAB "LINKOTELUS", ūkio subjektas UAB "MEDIAFON", ūkio subjektas UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas", ūkio subjektas UAB "Telekomunikacijų grupė" ir ūkio subjektas UAB "ECOFON" turi didelę įtaką individualiose skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkose. Minėtiems ūkio subjektas yra siūloma nustatyti atitinkamus įpareigojimus.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas

-Skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas su atliktų koregavimų pažymėjimu

-Įsakymo dėl rinkos apibrėžimo projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto AB "Lietuvos geležinkeliai", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "CSC TELECOM", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "LINKOTELUS", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "MEDIAFON", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas", projekas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Telekomunikacijų grupė", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "ECOFON", projektas

-Įsakymo dėl kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios, projektas

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

-Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

-UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas"

-UAB "CSC TELECOM"

-TEO LT, AB

-UAB "Omnitel"

-TEO LT, AB, UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas", UAB "CSC TELECOM" ir UAB "Telekomunikacijų grupė"

 

2015 m. rugsėjo 30 d. įvyko konsultacijos metu gautų pastabų aptarimas. Pastabų aptarimo protokolas skelbiamas čia. Pastabų vertinimo lentelė skelbiama čia.

 

2015 m. spalio 6 d. rinkos tyrimo dokumentai pateikti pastaboms Europos Komisijai.   

 


 

Viešoji konsultacija dėl Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                      

nuo 2015-05-22

iki 2015-06-19

 

Kontaktiniai asmenys:

Rita Liuokaitytė

el.p. [email protected]          

tel. (8 5) 210 5682

      

 

Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo metu nustatyta, kad ūkio subjektas TEO LT, AB turi didelę įtaką Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkose. Minėtam ūkio subjektui yra siūloma nustatyti atitinkamus įpareigojimus.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo ataskaitos projektas

-Įsakymo Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų apibrėžimo projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje projektas

 

Viešosios kosnultacijos metu gautos pastabos:

- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

- TEO LT, AB

- UAB „CSC TELECOM“

- Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuomonė

 

Gautų pastabų vertinimo lentelė skelbiama čia. Pastabų aptarimo protokolas skelbiamas čia.

 

2015-07-01 rinkos tyrimo rezultatų projektai buvo pateikti pastaboms Europos Komisijai ir juos galima rasti čia.

 


 

Viešoji konsultacija dėl Skambučių užbaigimo viešuosiusoe ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:                     

nuo 2015-02-27

iki 2015-03-20

 

Kontaktiniai asmenys:

Audrius Šniepis

el.p. [email protected]          

tel. (8 5) 210 5682

      

 

Skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu nustatyta, kad ūkio subjektas TEO LT, AB, ūkio subjektas AB "Lietuvos geležinkeliai", ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, ūkio subjektas UAB "CSC TELECOM", ūkio subjektas UAB "LINKOTELUS", ūkio subjektas UAB "MEDIAFON", ūkio subjektas UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas", ūkio subjektas UAB "Telekomunikacijų grupė" ir ūkio subjektas UAB "ECOFON" turi didelę įtaką individualiose skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkose. Minėtiems ūkio subjektas yra siūloma nustatyti atitinkamus įpareigojimus.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas

-Įsakymo dėl rinkos apibrėžimo projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto AB "Lietuvos geležinkeliai", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "CSC TELECOM", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "LINKOTELUS", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "MEDIAFON", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas", projekas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Telekomunikacijų grupė", projektas

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "ECOFON", projektas

-Įsakymo dėl kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios, projektas

 

Papildomai yra skelbiami dokumentai, susiję su skambučių užbaigimo viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, kainų nustatymu:

-Viešoji Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio (BU-LRAIC) versija

-Modelio metodinės gairės: lietuvių kalba, anglų kalba

-Modelio vartotojo vadovas: lietuvių kalba, anglų kalba

-Vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) apskaičiavimas.

 

Gautos pastabos:

- UAB "Bitė Lietuva", UAB "Omnitel", UAB "Tele2"

- UAB "CSC TELECOM"

- UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas"

- TEO LT, AB

- UAB "MEDIAFON"

- Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuomonė

 

Gautų pastabų vertinimo lentelė skelbiama čia. Pastabų aptarimo protokolas skelbiamas čia.

 

2015-04-24 rinkos tyrimo rezultatų projektai buvo pateikti pastaboms Europos Komisijai ir juos galima rasti čia

 

Viešųjų konsultacijų archyvas:

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.  

 

 

Informacija atnaujinta 2017-05-26
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku