Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Tarptautinis tarptinklinis ryšys

 


 

Bendra informacija apie tarptautinį tarptinklinį ryšį

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai Lietuvoje

Išlaidų tarptinklinio ryšio paslaugoms mažinimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiama informacija

Europos Komisijos ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos skelbiama informacija

  

Bendra informacija apie tarptautinį tarptinklinį ryšį

 

Tarptautinis tarptinklinis judrusis ryšys (angl. roaming) – didmeninės ir mažmeninės paslaugos, leidžiančios judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjams (įsigijus tam tikras didmenines paslaugas) savo abonentams suteikti galimybę naudotis judriojo telefono ryšio paslaugomis užsienyje.

 

2015 m. lapkričio 26 d. paskelbtas naujasis  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2015/2120 iš dalies keičiantis ankstesnio Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr 531/2012 nuostatas. 

 

Reglamentas numato, kad nuo 2017-06-15 tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai negalės taikyti papildomų užmokesčių už tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungos valstybėse narėse (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės narėse (toliau – EEE), tačiau egzistuoja išimtys. Galimybę taikyti papildomą užmokestį numato Reglamento 6c straipsnis. Reglamento 6c straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog „Ypatingomis ir išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti savojoje šalyje imamų mokesčių modelio tvarumą, kai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas negali padengti savo bendrų faktinių ir numatomų reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo pagal 6a ir 6b straipsnius išlaidų iš savo bendrų faktinių ir numatomų pajamų iš tokių paslaugų teikimo tas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali prašyti leidimo taikyti papildomą mokestį“.

Taigi, tarptinklinio ryšio teikėjai nustatę, kad teikti šias paslaugas jiems būtų nuostolinga (kai taikant numatytas kainas paslaugų teikėjas nepadengia tarptinklinio ryšio paslaugos savikainos), gali kreiptis nacionalinę elektroninių ryšių reguliavimo instituciją (šiuo atveju RRT) ir prašyti pagrįsto papildomo užmokesčio nuostoliams padengti. Jūsų pateikta nuoroda į dokumentą (Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 15 d. įgyvendinamasis Reglamentas (ES) Nr. 2016/2286 (toliau – EK Reglamentas) nustato ne teisę taikyti papildomą užmokestį, bet nustato taisykles kaip turi būti apskaičiuotas papildomas užmokestis. Kitaip tariant EK Reglamentu yra nustatoma metodika, kuria vadovaujantis turi būti teikiami ir vertinami tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų prašymai nuo 2017 m. birželio 15 d. iki 2018 m. birželio 14 d. leisti taikyti papildomą užmokestį už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas ES/EEE (toliau – Prašymai). Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, t. y. vidutinių paslaugų, teikiamų judriuoju ryšiu, kainų Lietuvoje dydį lyginant su didmeniniais tarptinklinio ryšio kaštais ES ir EEE, bei vadovaudamasi Reglamento, EK Reglamento ir atsižvelgdama į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (angliškas trumpinys – BEREC) 2017 m. kovo 27 d. patvirtintas gaires dėl mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo vertinimo metodikos (toliau – Metodika), siekiant užtikrinti nacionalinių judriojo ryšio paslaugų kainų stabilumą Lietuvoje, RRT vadovaudamasi Metodika įvertino paslaugų teikėjų pateiktus Prašymus, bei priėmė sprendimą leisti taikyti atitinkamus papildomus užmokesčius.

Daugiau informacijos apie papildomų mokesčių taikymą rasite paspaudę šią nuorodą: http://www.rrt.lt/lt/duk/roaming-duk.html

 

 

 

    

Galiojantį ir jau negaliojančius tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio reguliavimo reglamentus rasite toliau pateiktoje lentelėje:

 

Tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio reguliavimo reglamentas   Lietuvių kalba     Anglų kalba 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2017/920 lietuvių kalba anglų kalba 
Europos Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 2016/2286 lietuvių kalba anglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2015/2120 lietuvių kalba anglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 lietuvių kalba anglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 544/2009 lietuvių kalba anglų kalba
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 lietuvių kalba anglų kalba

 

 

Europos Komisijos ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos skelbiama informacija  

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) skelbiamos gairės:

BEREC 2017 m. kovo 27 d. gairės išaiškinančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2015/2120 iš dalies keičiančio reglamento Nr. 531/2012 (išskyrus 3,4 ir 5 straipsnių) ir Europos Komisijos įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 2016/2286 įgyvendinimą pateikiamos čia.

 

BEREC 2016 m. vasario 26 d. gairės išaiškinančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2015/2120 iš dalies keičiančio reglamento Nr. 531/2012 (išskyrus 3,4 ir 5 straipsnių) įgyvendinimą pateikiamos čia.

 

Europos Komisijos tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio reguliavimo reglamento paaiškinimus, komentarus, atsakymus į klausimus ir kitą susijusią informaciją galima rasti teminiame Europos Komisijos puslapyje apie tarptinklnį ryšį. Nuoroda į minėtą puslapį pateikiama čia (informacija pateikiama anglų kalba).

  

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai Lietuvoje


Lietuvoje didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas teikia UAB „Bitė Lietuva",  Telia Lietuva, AB bei UAB „Tele2" ir užsienio piliečiai, atvykę į Lietuvą, jungsis prie minėtų operatorių tinklų. Mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas savo abonentams teikia UAB „Bitė Lietuva", UAB „CSC Telecom", UAB „Eurocom", UAB „Eurocom PLIUS" (teleMaxima), Telia Lietuva, AB, UAB „Teledema" ir UAB „Tele2". Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas ir jų kainas rasite paslaugų teikėjo interneto svetainėje:

 

Fiziniams asmenims: 

 Juridiniams asmenims:

 UAB „Bitė Lietuva"

 UAB „Bitė Lietuva"

 UAB „CSC Telecom"

 UAB „CSC Telecom"

 UAB „Eurocom"

 UAB „Eurocom"

 Telia Lietuva, AB

Telia Lietuva, AB

 UAB „Teledema"

 UAB „Teledema"

 UAB „Tele2"

 UAB „Tele2"

 

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 3 straipsniu 5 ir dalimi, nuo 2013 m. sausio 1 d. judriojo ryšio tinklo operatoriai skelbia standartinius pasiūlymus didmeninei tarptinklinio ryšio prieigai:

- Telia Lietuva, AB standartinį pasiūlymą rasite čia;

- UAB „Bitė Lietuva" standartinį pasiūlymą rasite čia;

- UAB „Tele2" standartinį pasiūlymą rasite čia. 

Išlaidų tarptinklinio ryšio paslaugoms mažinimo būdai


Sumažinti išlaidas tarptinlinio ryšio paslaugoms padės keli žemiau išvardinti būdai:

 

- prieš išvykstant į užsienį būtina išsiaiškinti kokius tarifus už paslaugas taiko paslaugų teikėjas konkrečioje šalyje, kokios yra paslaugų apvalinimo sąlygos. Paslaugų teikėjas, priklausomai nuo didmeninių paslaugų kainų bei savo kainodaros, gali taikyti šiuos užmokesčius: skambučių sujungimo užmokestį; bandymo skambinti užmokestį; užmokestį už skambučio siuntimą; užmokestį už skambučio gavimą; užmokestį už trumposios žinutės (SMS) siuntimą ir (arba) gavimą; užmokestį už iliustruotos žinutės (MMS) siuntimą; užmokesčius už perduotus duomenis. Pokalbiai gali būti apvalinami ir apmokestinami sekundės, 30 s ar minutės tikslumu. Kainos taip pat gali būti diferencijuojamos pagal skambučių kryptis (skambučiai šalies viduje ir į kitas šalis), laiką (skambučiai piko ir nepiko metu), operatorius (prisijungus prie tam tikro operatoriaus tinklo, paslaugos parduodamos pigiau, nei prisijungus prie kito operatoriaus tinklo). Kuo daugiau užmokesčių yra taikoma paslaugai, tuo didesnės bus išlaidos. Kuo didesnis paslaugų apvalinimo ir apmokestinimo intervalas, tuo bus didesnės išlaidos. Vartotojas išsiaiškinęs visus tiesioginius ir „paslėptus užmokesčius" galės valdyti savo išlaidas;

 

- būtina išsiaiškinti ar paslaugų teikėjas paslaugų kainas diferencijuoja pagal laiko zonas. Ne piko metu gali būti taikomi palankesni tarifai nei piko metu;

 

- paprastai skambučių priėmimo ir SMS paslaugos būna pigiausios. Tad skambučių priėmimas ir bendravimas SMS gali sumažinti išlaidas;

 

- tinklo pasirinkimas rankiniu būdu taip gali sumažinti išlaidas. Gali būti taip, kad mažiausius tarifus siūlo operatorius, kurio tinklas nėra plačiai išvystytas. Tuo atveju kai telefono (arba kitas) aparatas pasirenka tinklą automatiškai, pasirenkamas stipriausią signalą turintis tinklas. Stipriausią signalą turinčio tinklo tarifai nebūtinai bus mažiausi;

 

- Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 nuostatos nėra taikomos paslaugoms, teikiamoms laivuose. Esant iš laivo siunčiamam signalui stipriam, sausumoje esančio abonento telefonas gali automatiškai prisijungti prie laivo tinklo. Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos, teikiamos laivuose yra brangios lyginant su paslaugomis, teikiamomis sausumoje. Vartotojai, siekdami nepatirti nepageidaujamų išlaidų, turi būti atidūs uostose, laivuose ir pakrantėse ir stebėti prie kokio operatoriaus tinklo tokiuose vietose yra prisijungęs telefonas. Esant pakrantėse, operatoriaus tinklą tikslinga parinkti rankiniu būdu;

 

- tarptautinio tarptinklinio duomenų perdavimo paslaugų kainos yra brangesnės nei duomenų perdavimo paslaugos, teikiamos Lietuvoje. Siekiant sumažinti išlaidas duomenų perdavimo paslaugoms, tikslinga paieškoti duomenų perdavimo paslaugų alternatyvų, pavyzdžiui, prisijungimas prie nemokamų arba nebrangių WiFi zonų;

 

- išvažiuojant į užsienį apie tai tikslinga informuoti savo artimuosius. Tai leis išvengti nereikalingų pokalbių ir papildomų išlaidų.

 

 


 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) skelbiamos gairės, padėsiančios užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 įgyvendinimą:

- BEREC 2012 m. rugsėjo 27 d. gairės skirtos procedūrų, numatytų  Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 3 straipsnyje - Didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga įgyvendinimui. Šios gairės išaiškina kokios sąlygos turi būti nurodytos standartiniame pasiūlyme suteikti didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą. Gairės skelbiamos čia.

- BEREC 2013 m. kovą paskelbtos gairės, skirtos Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 (išskyrus 3, 4 ir 5 straipsnių didmeninei taprtinklinio ryšio prieigai ir pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimui) išaiškinti. Šiose gairėse akcentuojami Reglamento pakeitimai, paaiškinamos Reglamente numatytos procedūros bei pateikiamos kitos įžvalgos. Gairės skelbiamos čia.

- BEREC 2013 m. liepos 5 d. paskelbtos gairės skirtos procedūrų, numatytų Europos parlamento ir Tarybos Reglamento(ES) Nr. 531/2012 4 ir 5 straipsniuose  -  pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimui išaiškinti. Šiose gairėse pateikiama informacija kurioje numatyti pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo  procedūros. Gairės skelbiamos čia.  

 

Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 1203/2012 priimtas 2012 m. gruodžio 14 d. dėl pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio pardavimo Sąjungoje. Šiuo reglamentu nustatomos išsamios pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo visoje Europos Sąjungoje taisyklės. Reglamentu taip pat nustatomos ir išsamios pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinlinio ryšio paslaugų pardavimo įgyvendinimo techninio sprendimo taisyklės. Taip pat išsamios taisyklės, susijusios su paslaugų savojoje šalyje teikėjams taikomu įpareigojimu teikti informaciją savo tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojams apie galimybę rinktis bet kurio kito tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo teikiamas tarptinklinio ryšio paslaugas. Reglamentas skelbiamas čia.

 

BEREC taip pat periodiškai kas pusmetį renka informaciją apie tarptinklinio ryšio didmeninių ir mažmeninių paslaugų pajamas ir suteiktų paslaugų kiekius. Remiantis surinkta informacija yra skaičiuojamos vidutinės reguliuojamų ir nereguliuojamų paslaugų pajamos. Apskaičiuotos vidutinės pajamos palyginamos tarp Europos Sąjungos šalių bei su reglamentuose nustatytomis kainų ribomis. Surinktos informacijos pagrindu BEREC paruošos ataskaitos apie tarptinklinio ryšio paslaugų kainas bei priežiūrą skelbiama toliau esančioje lentelėje.

 

Laikotarpis

Ataskaita

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

Ataskaitą rasite čia.

Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.

Ataskaitą rasite čia.

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

Ataskaitą rasite čia.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.

Ataskaitą rasite čia.

Nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Ataskaitą rasite čia.
Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. Ataskaitą rasite čia.
Nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.  Ataskaitą rasite čia.
Nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d.  Ataskaitą rasite čia.
Nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Ataskaitą rasite čia.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d.

Ataskaitą rasite čia

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.

Ataskaita rasite čia 
Nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Ataskaitą rasite čia
Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. Ataskaitą rasite čia
Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Ataskaitą rasite čia

 

Klausimynai, kurių pagrindu yra renkama informacija Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ataskaitoms apie tarptinklinio ryšio kainas, pateikiami toliau esančioje lentelėje. 

 

Laikotarpis

Klausimynas

Nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.

anglų kalba

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d

anglų kalba

Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. 

anglų kalba 

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. 

anglų kalba

Nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.

anglų kalba

Nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

anglų kalba

Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. 

anglų kalba

Nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

anglų kalba

Nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Klausimyne anglų kalba yra pateiktos vidutinių kainų skaičiavimo formulės ir pildant klausimynus siūloma atkreipti dėmesį į gautus rezultatus.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2008 m. kovo 31 d.

lietuvių kalba;

anglų kalba

Nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

lietuvių kalba;                                          anglų kalba

 

Klausimynai, kurių pagrindu yra renkama informacija apie tarptautinio ryšio paslaugų teikėjų taikomus mažmeninius tarptinklinio ryšio  tarifus ir kitus tarptinklinio ryšio vartotojams taikomus mokesčius.

                                              Laikotarpis                                                                                                                                                      Klausimynas   

Pateikiamas iki 2017 m. rugsėjo 1 d.

Pateikiamas iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Pateikiamas iki 2015 m. rugpjūčio 28 d.

Pateikiamas iki 2014 m. spalio 10 d.

Pateikiamas iki 2013 m. spalio 4 d.      

                                  

anglų kalba

anglų kalba

anglų kalba

anglų kalba

anglų kalba                                                      

 

Klausimynai, kurių pagrindu yra renkama informacija ar tarptautinio tarptinklinio ryšio teikėjai laikosi Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 nuostatų.

                                              Laikotarpis                                                                                                             

                Klausimynas                           

Nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d. 

anglų kalba                              

 

 Klausimynas, kurio pagrindu BEREC renka duomenis dėl nuomonės pateikimo Europos Komisijai dėl Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 įgyvendinimo ir tolesnio tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos reguliavimo.

                                              Pavadinimas                                                                                                              

                Klausimynas                           

Klausimynas dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos ir reguliavimo Europos ekonominėje erdvėje

anglų kalba

Klausimynas dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos ir reguliavimo Europos ekonominėje erdvėje (atsakymų pateikimas iki 2015 m. spalio 1 d.)

anglų kalba

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos gairės dėl tarptinklinio ryšio reguliavimo reglamentų įgyvendinimo (informacijos vartotojams pateikimas, reglamento apimtis, reglamentu nustatytų ribų perskaičiavimas į nacionalinę valiutą ir kita informacija) pateikiama čia (informacija pateikiama anglų kalba). 

 


Informacija atnaujinta 2018-04-26
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku