Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

2015 m.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyko nuo
2015-12-02 iki 2015-12-31
Kontaktinio asmens duomenys:
Raimundas Jarmalis
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5641
el. p.

Raimundas.jarmalis@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB "Bitė Lietuva" 2015 m. lapkričio 24 d. prašymą Nr. 4014-96, siūlome pakeisti Ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. vasario 28 d. leidime Nr. (11.13)-4R-004 nustatytas nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas papildant reikalavimais LTE technologijos bazinių stočių naudojimui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyko nuo
2015-10-23 iki 2015-11-20
Kontaktinio asmens duomenys:
Raimundas Jarmalis
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5641
el. p.

Raimundas.jarmalis@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB "Omnitel" 2015 m. rugsėjo 21 d. prašymą Nr. 6221-1504, siūlome pakeisti Ryšių reguliavimo tarnybos 2006 m. vasario 23 d. leidime Nr. (11.13)-4R-003 nustatytas nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas papildant reikalavimais LTE technologijos bazinių stočių naudojimui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-07-03 iki 2015-07-30

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Repečka                 

Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5655

el. p. kestutis.repecka@rrt.lt

Atsižvelgdami į valstybės įmonės Ignalinos miškų urėdijos (kodas 191801425) 2015 m. birželio 30 d. prašymą Nr. 1-3-610 siūlome pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, nustatytas Tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakyme Nr. 1V-1804 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo valstybės įmonei Ignalinos miškų urėdijai“, paliekant naudoti 1 ir 2 stacionariąsias stotis (retransliatorių) ir pakeičiant jų adresą ir antenos aukštį virš žemės.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl sprendimo skirti radijo dažnį (kanalą) pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-06-26 iki 2015-07-08
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
L. e. Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pareigas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB „ATVIRAI“ 2015 m. birželio 8 d. pateiktą prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakyme Nr. 1V-617 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo UAB „ATVIRAI“ nustatytą antenos centro aukštį virš žemės ir didžiausią spinduliuotės efektinę galią.

Atsižvelgiant į tai, kad įsakymo projektu nustatomos sąlygos iš esmės atitinka Tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 16 d. įsakyme Nr. 1V-1435 „Dėl informacijos apie sukoordinuotą radijo dažnį pateikimo“ nurodytas sąlygas, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui. 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-06-19 iki 2015-06-26

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

L. e. Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2015 m. birželio 11 d. prašymą Nr. 4A-112/2.5-20 pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. balandžio 16 d. leidime Nr. (11.7)-9R-456 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ir 2012 m. lapkričio 7 d. leidime Nr. (15.7) 9R-712 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį nurodytas 28 televizijos kanalo Švenčionyse naudojimo sąlygas: skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vietą, spinduliuotės efektinę galią, antenos aukštį ir tipą.

Siekiant kuo greičiau užtikrinti geresnes skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimo sąlygas pasienio regionuose, viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-05-25 iki 2015-06-22
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
L. e. Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pareigas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB radijo stoties „ULTRA VIRES“ 2015 m. gegužės 19 d. prašymą Nr. 04, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. balandžio 30 d. leidime Nr. (15.7) 9R-947 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 102,4 MHz radijo dažnio Ukmergėje naudojimo terminą iki 2025 m. balandžio 30 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyko nuo

2015-05-23 iki 2015-06-19

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

L. e. Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į TEO LT, AB 2015 m. gegužės 14 d. prašymą Nr. 03‑1‑04146, siūlome pakeisti 2005 m. rugpjūčio 31 d. leidime Nr. (11.13)-9R-84 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose nurodytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, sudarant galimybę naudoti TEO LT, AB antrojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo 37 televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse Kėdainiuose, Rokiškyje bei Ukmergėje ir 45 televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos stotyje Marijampolėje.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl sprendimų skirti radijo dažnius (kanalus) pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-05-15 iki 2015-06-11
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
L. e. Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pareigas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 2015 m. gegužės 11 d. prašymą Nr. 4RA-434-(TC1), patikslintą 2015 m. gegužės 13 d. prašymu Nr. 4RA-434-(A1), siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymuose: Nr. 1V-521 „Dėl radijo dažnio kanalo) skyrimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (105,2 MHz radijo dažnis Marijampolėje), - Nr. 1V-522 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (100,7 MHz - Raseiniuose) ir Nr. 1V-523 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (97,5 MHz - Rokiškyje) nurodytas pagrindines radijo dažnių naudojimo sąlygas - antenos centro aukščius virš žemės ir didžiausios spinduliuotės efektinės galios reikšmes.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai:

dėl 105,2 MHz radijo dažnio Marijampolėje, dėl 100,7 MHz radijo dažnio Raseiniuose, dėl 97,5 MHz radijo dažnio Rokiškyje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2015-04-30 iki 2015-05-27
Kontaktinio asmens duomenys:
Rimvydas Stasiulionis
L. e. Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pareigas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 8 dalies 4 punktu, siūlome pakeisti Šiaulių Didždvario gimnazijai 2012 m. spalio 29 d. leidimu Nr. (15.7) 9R-704 naudoti UTB radijo dažnį paskirtą 89,7 MHz radijo dažnį Šiauliuose 99,4 MHz radijo dažniu.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo ir termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-04-30 iki 2015-05-27

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas                  

Palydovinės ir fiksuotosios

tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p.  irmantas.ceckauskas@rrt.lt 

Atsižvelgdami į UAB "Omnitel" 2015 m. balandžio 22 d. prašymą Nr. 70641-627 siūlome pakeisti Tarnybos išduotuose leidimuose, nurodytuose prašyme, nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stočių antenų bei aparatūros tipus kitų gamintojų modeliais ir siųstuvo galią bei pratęsti nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2027 m. gegužės 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-04-30 iki 2015-05-27

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

L. e. p. Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB „Balticum TV“ 2015 m. balandžio 7 d. prašymą Nr. 01-02-06, siūlome pakeisti Tarnybos 2012 m. spalio 8 d. leidime Nr. (15.7)-9R-685 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos kanalą nustatytas 40 televizijos kanalo Plungėje naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vietą iš Truikių k., Plungės r. į Salantų g. 16, Plungė.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-04-24 iki 2015-05-20

Kontaktinio asmens duomenys:

Rimvydas Stasiulionis

L. e. Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pareigas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB "PROARSA2015 m. kovo 18 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. liepos 1 d. leidime Nr. (15.7)-9R-69 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 99,3 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2025 m. birželio 22 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-04-21 iki 2015-05-19

Kontaktinio asmens duomenys:

Rimvydas Stasiulionis

L. e. Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pareigas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į VšĮ „KVARTOLĖ“ 2015 m. kovo 13 d. prašymą Nr. 2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. gruodžio 19 d. leidime Nr. (15.7)-9R-131 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 98,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

   

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-02-23 iki 2015-03-20

Kontaktinio asmens duomenys:

Irmantas Čečkauskas                  

Palydovinės ir fiksuotosios

tarnybų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5647

el. p.  irmantas.ceckauskas@rrt.lt 

Atsižvelgdami į UAB "Omnitel" 2015 m. vasario 17 d. prašymą Nr. 70641-237 siūlome pakeisti Tarnybos išduotuose leidimuose, nurodytuose prašyme, nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stočių antenų bei aparatūros tipus kitų gamintojų modeliais, siųstuvo galią ir radijo kanalų pločius. 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-02-20 iki 2015-03-20

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. vasario 18 d. prašymą Nr. 4A-26/2.5-20, siūlome pratęsti Ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. kovo 29 d. leidime Nr. (15.7) 9R-766 naudoti televizijos kanalą nustatytą 37 televizijos kanalo Vilniuje naudojimo terminą iki 2018 m. kovo 31 d. su sąlyga, kad šis naudojimas negali riboti ketvirtojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo plėtros. Tarnyba pasilieka teisę pratęstu 37 televizijos kanalo Vilniuje naudojimo laikotarpiu priimti sprendimą dėl šio kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo, sumažinant efektinę spinduliuotės galią, arba dėl šio kanalo naudojimo termino sutrumpinimo.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-02-18 iki 2015-03-18

Kontaktinio asmens duomenys:

Rimvydas Stasiulionis

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB „Žinių radijas" 2014 m. lapkričio 14 d. prašymą Nr. 14-11/003, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-664 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 93,4 MHz radijo dažnio Marijampolėje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyko nuo

2015-02-17 iki 2015-03-02

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. sausio 19 d. prašymą Nr. 4A-8/2.5-20, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. balandžio 16 d. leidime Nr. (11.7)-9R-456 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose nurodytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, sudarant galimybę naudoti pirmojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo 57 televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos stotyje Dieveniškių sen., Šalčininkų r.

Dėl poreikio skubiai užtikrinti geresnes skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimo sąlygas pasienio regionuose viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyko nuo

2015-01-27 iki 2015-02-02

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. sausio 21 d. prašymą Nr. 4A-10/2.5-20, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. lapkričio 7 d. leidime Nr. (15.7) 9R-711 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį nustatytas 60 televizijos kanalo Nidoje naudojimo sąlygas, padidinant skaitmeninės antžeminės televizijos stoties siųstuvo išėjimo galią.

Dėl poreikio skubiai užtikrinti geresnes skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimo sąlygas pasienio regionuose viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyko nuo

2015-01-23 iki 2015-01-29

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. sausio 21 d. prašymą Nr. 4A-10/2.5-20, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. kovo 13 d. leidime Nr. (15.7) 9R-757 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį nustatytas 28 televizijos kanalo Visagine naudojimo sąlygas, padidinant skaitmeninės antžeminės televizijos stoties siųstuvo išėjimo galią.

Dėl poreikio skubiai užtikrinti geresnes skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimo sąlygas pasienio regionuose viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyko nuo

2015-01-23 iki 2015-01-29

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. sausio 21 d. prašymą Nr. 4A-10/2.5-20, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. kovo 13 d. leidime Nr. (15.7) 9R-759 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį nustatytas 28 televizijos kanalo Ignalinoje naudojimo sąlygas, padidinant skaitmeninės antžeminės televizijos stoties siųstuvo išėjimo galią.

Dėl poreikio skubiai užtikrinti geresnes skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimo sąlygas pasienio regionuose viešoji konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-01-22 iki 2015-02-19

Kontaktinio asmens duomenys:

Rimvydas Stasiulionis

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB „Žinių radijas" 2014 m. lapkričio 14 d. prašymą Nr. 14-11/002, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-670 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 92,3 MHz radijo dažnio Utenoje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-01-22 iki 2015-02-19

Kontaktinio asmens duomenys:

Rimvydas Stasiulionis

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į UAB „REKLAMOS GAMA" 2014 m. gruodžio 23 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. balandžio 15 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-458 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 99,0 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas, padidinant antenos aukštį virš žemės.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo

Konsultacija vyksta nuo

2015-01-21 iki 2015-02-18

Kontaktinio asmens duomenys:

Rimvydas Stasiulionis

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. gruodžio 31 d. prašymus Nr. 4A-222/2.5-20 ir Nr. 4A-223/2.5-20, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. balandžio 1 d. leidime Nr. (15.7)-9R-27 naudoti 100,7 MHz radijo dažnį Varėnoje ir 2005 m. balandžio 1 d. leidime Nr. (15.7)-9R-28 naudoti 105,3 MHz radijo dažnį Varėnoje nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2025 m. balandžio 1 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyko nuo

2015-01-07 iki 2015-02-04

Kontaktinio asmens duomenys:

Kęstutis Budrys

Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 210 5649

el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. gruodžio 31 d. prašymą Nr. 4A-221/2.5-20, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. birželio 30 d. leidime Nr. (15.7)-9R-475 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį nustatytas 44 televizijos kanalo Jurbarke naudojimo sąlygas, padidinant skaitmeninės antžeminės televizijos stoties siųstuvo išėjimo galią ir antenos centro aukštį virš žemės. 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Informacija atnaujinta 2016-01-28
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku