Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

2013 m.


Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 
2013-12-03 iki 2014-01-01
Kontaktinio asmens
duomenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
tel. (8~5)2105649
el.p. kestutis.budrys@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Šiaulių apskrities televizija“ 2013 m. lapkričio 13 d. prašymą Nr. 38, siūlome pakeisti 2012 m. spalio 18 d. leidime Nr. (15.7)-9R-689 naudoti televizijos kanalą nustatytas 30 televizijos kanalo Šiauliuose naudojimo sąlygas, nuo 80 W iki 300 W padidinant skaitmeninės antžeminės televizijos stoties siųstuvo išėjimo galią  ir atitinkamai efektinę spinduliuotės galią.
  
  
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl 30 televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Šiaulių apskrities televizija“ projektas.

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo 
Konsultacija vyksta nuo 
2013-11-27 iki 2013-12-25
Kontaktinio asmens
duomenys:
Rimvydas Stasiulionis 
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
tel. (8~5)2105649
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2013 m. lapkričio 15 d. prašymą  Nr. 4A-273/2.6-20 siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. balandžio 11 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-39 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 87,5 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo sąlygas.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl UTB radijo dažnio naudojimo sąlygų pakeitimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui projektas.

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo 
Konsultacija vyksta nuo 
2013-11-22 iki 2013-12-20
Kontaktinio asmens
duomenys:
Rimvydas Stasiulionis 
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
tel. (8~5)2105649
Atsižvelgdami į UAB "LAISVOJI BANGA" 2013 m. lapkričio 12 d. prašymą  Nr. LBPR2013/11/12siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. birželio 3 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-342 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 106,8 MHz radijo dažnio Visagine naudojimo sąlygas.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl UTB radijo dažnio naudojimo sąlygų pakeitimo UAB "LAISVOJI BANGA" projektas.

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo 
Konsultacija vyksta nuo 
2013-11-21 iki 2013-12-19
Kontaktinio asmens
duomenys:
Rimvydas Stasiulionis 
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
tel. (8~5)2105649
Atsižvelgdami į UAB "Žinių radijas" 2013 m. lapkričio 8 d. prašymą siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-660 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 96,0 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo sąlygas.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl UTB radijo dažnio naudojimo sąlygų pakeitimo UAB "Žinių radijas" projektas.

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 
2013-11-14 iki 2013-12-11
Kontaktinio asmens
duomenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
tel. (8~5)2105649
el.p. kestutis.budrys@rrt.lt
Atsižvelgdami į TEO LT, AB 2013 m. lapkričio 7 d. prašymą Nr. 03-1-04-3-245, siūlome pratęsti Ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. liepos 26 d. leidime Nr. (15.7) 9R-798 naudoti televizijos kanalą nustatytą 25 televizijos kanalo Juragiuose naudojimo terminą iki 25 televizijos kanalo Alytuje, Lazdijuose arba Ukmergėje naudojimo pradžios datos, nurodytos atitinkamame AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui išduotame leidime naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. gegužės 1 d.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo dėl televizijos kanalo naudojimo termino pratęsimo TEO LT, AB projektas.

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo 
Konsultacija vyksta nuo 
2013-11-04 iki 2013-12-02
Kontaktinio asmens
duomenys:
Rimvydas Stasiulionis 
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
tel. (8~5)2105649
Atsižvelgdami į UAB "Žinių radijas" 2013 m. spalio 1 d. prašymą Nr. 1, 2013 m. spalio 1 d. raštą Nr. 13-R/011 bei 2013 m. spalio 7 d. raštą Nr. 13-R/012 siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-662 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 104,9 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl UTB radijo dažnio naudojimo sąlygų pakeitimo UAB "Žinių radijas" projektas.

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo 
Konsultacija vyksta nuo 
2013-10-16 iki 2013-11-13
Kontaktinio asmens
duomenys:
Arvydas Sujeta 
Radijo dažnių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. (8~5)210 56 96
el.p. arvydas.sujeta@rrt.lt

Atsižvelgdamas į UAB Cgates 2013 m. rugsėjo 18 d. prašymą Nr. 452 siūlau pakeisti 2011 m. lapkričio 21 d. išduotame leidime Nr. (11.29)-11R-4 naudoti mikrobangų daugiakanalės televizijos kanalus nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo UAB Cgates" projektas.

Konsultacija dėl skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugų kainų
Konsultacija vyksta nuo 
2013-08-20 iki 2013-09-18
Kontaktinis asmuo:
Kainų priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja
Neringa Bareišienė
tel. (8~5) 2105668
el.p. neringa.bareisiene@rrt.lt
 Siekdama sudaryti sąlygas veiksmingai konkurencijai teikiant mažmenines balso skambučių paslaugas bei siekdama sudaryti sąlygas ūkio subjektams TEO LT, AB, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, UAB „CSC Telecom“, UAB „Digitela“ (iki 2012 m. birželio 26 d. buvusi UAB „Cubio“), UAB „Linkotelus“, UAB „Mediafon“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ įgyvendinti Tarnybos nustatytus kainų kontrolės įpareigojimus, teikiant skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, paslaugas ir skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugas, skelbia konsultaciją dėl skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio tinkluose kainų.
 
 Konsultacijai pateikiami dokumentai:
  -Skambučių užbaigimo viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje kainųprojektas ir aiškinamasis raštas.  
 -Skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainų projektas iraiškinamasis raštas

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 
2013-08-16 iki 2013-09-13
Kontaktinio asmens
duomenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
tel. (8~5)2105649
el.p. kestutis.budrys@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2013 m. liepos 22 d. prašymą Nr. 13-137-01,siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotame 2012 m. spalio 8 d. leidime Nr. (15.7)-9R-686 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos kanalą nustatytas 54 televizijos kanalo Kaune naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl 54 televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Pūkas“ projektas.

 
Konsultacija dėl BU-LRAIC sąnaudų apskaičiavimo modelių rezultatų
Konsultacija vyksta nuo
2013-03-12 iki 2013-04-15
Kontaktinio asmens duomenys:
Nerijus Karklas
Kainų priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
tel. (8-5) 2105668
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), siekdama sudaryti sąlygas veiksmingai konkurencijai teikiant mažmenines balso skambučių paslaugas, o taip pat siekdama ūkio subjektams TEO LT, AB, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ sudaryti sąlygas įgyvendinti Tarnybos nustatytus kainų kontrolės įpareigojimus, teikiant skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, paslaugas ir skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugas, skelbia viešąją konsultaciją dėl BU-LRAIC (angl. Bottom up long run average incremental cost) sąnaudų apskaičiavimo modelių.
Paskelbta viešojo fiksuoto ir viešojo judriojo BU-LRAIC sąnaudų modelių skaičiavimo rezultatų medžiaga:
Skambučių užbaigimo TEO LT, AB viešajame telefono ryšio tinkle,
teikiamame fiksuotoje vietoje modelis ir susiję dokumentai:
Balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ viešuosiuose
judriojo telefono ryšio tinkluose modelis ir susiję dokumentai:
Konsultacijos metu gautos pastabos:
Gautų pastabų įvertinimas:
- Pastabų įvertinimas (pateiktas pastabų viešojo aptarimo metu);
- Pastabų įvertinimas (atnaujintas po viešojo pastabų aptarimo).
Informaciją apie projekto eigą rasite čia.

Informacija atnaujinta 2015-10-08
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku