Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

2014 m.

Viešoji konsultacija dėl Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:

nuo 2014-07-16

iki 2014-08-22

 

Kontaktiniai asmenys:

Martynas Vaičiulis

el. p. martynas.vaiciulis@rrt.lt 

tel. (8 5) 210 5689

Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu nustatyta, kad ūkio subjektas TEO LT, AB turi didelę įtaką rinkoje ir jam Lietuvos Republikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo nustatyti atitinkamus įpareigojimus. 

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

- Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

- Įsakymo dėl rinkos apibrėžimo projektas;

- Įsakymo dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką, projektas.

 

Viešosios kosnultacijos metu gautos pastabos:

- Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;

- UAB „CSC TELECOM";

- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras;

- UAB „TELE2 FIKSUOTAS RYŠYS".

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų aptarimo protokolas pateiktas čia.

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų vertinimo lentelė pateikta čia.

 

Europos Komisijai pastaboms pateiktas dokumentų rinkinys skelbiamas čia.

 

Europos Komisijos sprendimas dėl rinkos tyrimo pateiktas čia.

 

2014-10-08 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba priėmė sprendimus dėl rinkos tyrimo rezultatų. Priimtus sprendimus rasite čia.

 


 

Viešoji konsultacija dėl Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:

nuo 2014-05-19

iki 2014-06-19

 

Kontaktiniai asmenys:

Rita Liuokaitytė

el. p. rita.liuokaityte@rrt.lt 

tel. (8 5) 210 5689

Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu nustatyta, kad rinkos charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnyje, ir joje nėra didelę įtaką turinčių ūkio subjektų. Todėl Ryšių reguliavimo tarnyba panaikina didelę įtaką šioje rinkoje turėjusiam ūkio subjektui nustatytus įpareigojimus. 

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

-Įsakymo dėl rinkos apibrėžimo projektas;

-Įsakymo dėl kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas.

 

Viešosios kosnultacijos metu gautos pastabos:

- UAB „CSC TELECOM“;

- Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuomonė;

- UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“.

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų aptarimo protokolas pateiktas čia.

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų vertinimo lentelė pateikta čia.

 

Europos Komisijai pastaboms pateiktas dokumentų rinkinys skelbiamas čia.

 

Europos Komisijos sprendimas dėl rinkos tyrimo čia.

 

2014-07-28 Lietuvos Republikos ryšių reguliavimo tarnyba priėmė sprendimus dėl rinkos tyrimo rezultatų. Priimtus sprendimus rasite čia.

 


 

Viešoji konsultacija dėl Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:

nuo 2014-04-28

iki 2014-06-02

 

Kontaktiniai asmenys:

Audrius Šniepis

el. p. audrius.sniepis@rrt.lt

tel. (8 5) 210 5689

 

Linas Bakutis

el. p.

linas.bakutis@rrt.lt

tel (8 5) 210 5660

Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu nustatyta, kad 10 ūkio subjektų turi didelę įtaką rinkoje ir jiems Lietuvos Republikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo nustatyti atitinkamus įpareigojimus. 

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

-Įsakymo dėl rinkos apibrėžimo projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto AB "Lietuvos geležinkeliai", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Digitela", turinčio didelę įtaką, projektas;   

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "CSC TELECOM", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "LINKOTELUS", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "MEDIAFON", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Telekomunikacijų grupė", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "ECOFON", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas.

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastobos:

 

-TEO LT, AB;

-UAB "CSC TELECOM";

-Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuomonė.

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų aptarimo protokolas pateiktas čia.

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų vertinimo lentelė pateikta čia.

 

Europos Komisijai pastaboms pateiktas dokumentų rinkinys skelbiamas čia.

 

Europos Komisijos nuomonė dėl siūlytų priemonių yra skelbiama čia

 


 

Viešoji konsultacija dėl Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšių tinkluose rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Konsultacija vyko:

nuo 2014-04-28

iki 2014-06-02

 

Kontaktiniai asmenys:

Audrius Šniepis

el. p. audrius.sniepis@rrt.lt

tel. (8 5) 210 5689

 

Linas Bakutis

el. p.

linas.bakutis@rrt.lt

tel (8 5) 210 5660

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo metu nustatyta, kad 6 ūkio subjektai turi didelę įtaką rinkoje ir jiems Lietuvos Republikos ryšių reguliavimo tarnyba siūlo nustatyti atitinkamus įpareigojimus.

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

-Įsakymo dėl rinkos apibrėžimo projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Bitė Lietuva", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Omnitel", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "Tele2", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "MEDIAFON", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "LINKOTELUS", turinčio didelę įtaką, projektas;

-Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB "CSC TELECOM", turinčio didelę įtaką, projektas.

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

-UAB "CSC TELECOM";

-UAB "Omnitel";

-Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuomonė.

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų aptarimo protokolas pateiktas čia.

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų vertinimo lentelė pateikta čia

 

Europos Komisijai pastaboms pateiktas dokumentų rinkinys skelbiamas čia

 

Europos Komisijos nuomonė dėl siūlytų priemonių yra skelbiama čia

 

2014-07-15 Lietuvos Republikos ryšių reguliavimo tarnyba priėmė sprendimus dėl rinkos tyrimo rezultatų. Priimtus sprendimus rasite čia.

 


 

Antroji konsultacija dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutinimas vartotojams teikti, rinkos tyrimo rezultatų projektų.

Kontaktinis asmuo:

Audrius Šniepis

el. p. audrius.sniepis@rrt.lt

tel. (8 5) 210 5689

 


 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, įvertinusi pirmosios viešosios konsultacijos metu gautas pastabas, skelbia antrąją viešąją konsultaciją dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo rezultatų ir susijusių įsakymų projektų. 

 

Viešajai konsultacijai skelbiami dokumentai:

 

-Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;

-Įsakymo dėl rinkų apibrėžimo projektas;

-Įsakymo dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų rinkoje, projektas;

- Įsakymo dėl TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų rinkoje, projektas;

- Įsakymo dėl įpareigojimų naikinimo projektas.

 

Pastabas pateikė:

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

TEO LT, AB

 

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų vertinimo lentelė pateikta čia.

 

Pastabų viešojo aptarimo protokolas pateiktas čia.

 

Europos Komisijai pastaboms pateiktų dokumentų rinkinys skelbiamas čia

 

Europos Komisijos pastabos dėl rinkos tyrimo ir siūlomų priemonių pateiktos čia.

 


 

Informacija atnaujinta 2015-10-07
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku