Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Prieiga, įskaitant tinklų sujungimą

Įpareigojimas suteikti Prieigą, įskaitant tinklų sujungimą

ERĮ 22 str. 1 dalyje yra nustatyta, kad visi ūkio subjektai, kurie teisėtai verčiasi elektroninių ryšių veikla, turi teisę laisvai derėtis dėl prieigos. Tas pats straipsnis nustato, kad operatoriai turi teisę ir, kai to prašo kitas operatorius ar viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, norintis teikti viešųjų elektroninių ryšių paslaugas ar užtikrinti jų teikimą, pareigą derėtis dėl tinklų sujungimo, kad būtų užtikrintas paslaugų teikimas ir tarpusavio sąveika. Šis įpareigojimas galioja visiems operatoriams nepriklausomai nuo to ar yra pripažinti didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčiais ūkio subjektais.

Tuo tarpu ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, RRT turi teisę nustatyti detalų prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, įpareigojimą. Toks įpareigojimas yra reglamentuotas ERĮ 21 str. 1 dalyje. Operatorius, turintis didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, privalo patenkinti pagrįstus kitų ūkio subjektų prašymus suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių priemonių ar juos (jas) naudoti, tarp jų:


1) suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir (arba) priemonių kitiems ūkio subjektams, įskaitant prieigą prie pasyviųjų tinklo elementų, ir (arba) atsietą prieigą prie vietinės linijos, kad būtų sudarytos sąlygos išankstiniam ir (arba) individualiam viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimui, ir (arba) pateikti pasiūlymą dėl didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti;
2) sąžiningai derėtis su ūkio subjektais, prašančiais suteikti prieigą;
3) nenutraukti prieigos prie jau suteiktų priemonių;
4) teikti nustatytas paslaugas turint tikslą jas perparduoti;
5) suteikti atvirą prieigą prie techninių sąsajų, protokolų ar kitų technologijų, kurios yra būtinos paslaugų suderinamumui ar virtualaus tinklo paslaugoms teikti;
6) suteikti prieigą prie patalpų ar kitus elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo būdus;
7) suteikti konkrečias paslaugas, būtinas užtikrinti paslaugų teikimą paslaugų gavėjams;
8) suteikti prieigą prie veiklos palaikymo sistemų ar kitų panašių programinių sistemų, būtinų sąžiningai paslaugų teikimo konkurencijai užtikrinti;
9) sujungti tinklus ar tinklų priemones, įskaitant galimybę sujungti tinklus bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;

10) suteikti prieigą prie susijusių paslaugų, įskaitant tapatybės, vietos ir prisijungimo būsenos nustatymo.


Kiekvieną kartą nustatydama ūkio subjektui Prieigos įpareigojimą, RRT turi teisę nustatyti ERĮ 21 str. 1 d. numatytą įpareigojimą pilna apimtimi arba iš dalies (tik kai kuriuos 21 str. 1 d. punktus). Todėl atkreiptinas dėmesys, kad kaskart Prieigos įpareigojimas yra nustatomas individualiai RRT įsakymu, kuriuo ūkio subjektas yra pripažįstamas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje (visi RRT įsakymai čia).

 

Prieigos, įskaitant tinklų suteikimą, suteikimas ir teikimas

Prieigos įpareigojimo vykdymas yra detaliai reglamentuojamas atskiru teisės aktu - Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1V-960 (Žin., 2011, Nr. 124-5937). Prieigos taisyklių nuostatos yra taikytinos ūkio subjektams, kuriems yra nustatytas Prieigos įpareigojimas individualiai nustatyto įpareigojimo apimtyje. Prieigos taisyklės nustato:


1. Standartinio pasiūlymo ir sutarčių teikimo bei paskelbimo sąlygas;

2. Reikalavimus standartinio Pasiūlymo turiniui;

3. Prašymų pateikimo, paslaugų ir informacijos suteikimo ir teikimo, migravimo tvarka ir sąlygos;

4. Paslaugų teikimo kokybės parametrus;

5  Bendroji tinklų sujungimo tvarka ir sąlygos;

6. Papildomi reikalavimai operatoriams, įpareigotiems sujungti tinklus;

7. Papildomi reikalavimai operatoriams, įpareigotiems suteikti atsietą prieigą prie vietinės linijos;

8. Papildomi reikalavimai operatoriams, įpareigotiems suteikti prieigą prie RKKS.

 

Dažniausiai užduodami klausimai:

 

Ar esant nustatytam Prieigos įpareigojimui, ypač ERĮ 21 str. 3 daliai „nenutraukti prieigos prie jau suteiktų priemonių“, didelę įtaką turintis ūkio subjektas turi teisę nutraukti suteiktą prieigą?

Informacija atnaujinta 2015-01-08
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku