Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Didelę įtaką turintys ūkio subjektai

Atitinkamų rinkų ir jose didelę įtaką turinčių ūkio subjektų sąrašas

 

Atitinkamų rinkų reguliavimo istorija 

Informacija apie nebereguliuojamas rinkas 

  

Atitinkamų rinkų ir šiose rinkose didelę įtaką turinčių ūkio subjektų bei jiems nustatytų įpareigojimų sąrašas

 

Atitinkamos rinkos pavadinimasApibrėžtos rinkos pavadinimasDidelę įtaką rinkoje turintis ūkio subjektasSprendimo įsigaliojimo dataNustatyti įpareigojimai
Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkaVartotojams teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Lintel“, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Verslo Investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“, UAB „Hostex“, UAB „Hosting“ ir UAB „Omnitel“2015 08 25

1. Privalo nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis;

2. Tvarkyti apskaitą pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 32 straipsnį vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis;

3. Didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti įpareigojimas;

 

Įpareigojimai susiję su didmeninės vietinės linijos paslaugų suteikimu:

4. Nediskriminavimo įpareigojimas;

5 Skaidrumo įpareigojimas;

6. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

7. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkaPaslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Lintel“, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Verslo Investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“, UAB „Hostex“, UAB „Hosting“ ir UAB „Omnitel“2015 08 251. Privalo nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis;

2. Tvarkyti apskaitą pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 32 straipsnį vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis;

3. Didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti įpareigojimas;

 

Įpareigojimai susiję su didmeninės vietinės linijos paslaugų suteikimu:

4. Nediskriminavimo įpareigojimas;

5. Skaidrumo įpareigojimas;

6. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

7. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkaSkambučių užbaigimo „Teo LT“, AB, viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinka„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Lintel“, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Verslo investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“, UAB „Hostex“, UAB „Hosting“, UAB „Omnitel“2015 11 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas

Skambučių užbaigimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkaAB „Lietuvos geležinkeliai“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, UAB „Gelsauga“, UAB „Geležinkelių projektavimas“, AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ ir UAB „VAE Legetecha“2015 11 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Skambučių užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkaAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“2015 11 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Skambučių užbaigimo UAB „CSC Telecom“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinka

UAB „CSC Telecom“ kartu su susijusiu juridiniu asmeniu, t. y. UAB „Telekomunikacijų grupė“

2015 11 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Skambučių užbaigimo UAB „Linkotelus“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkaUAB „Linkotelus“2015 11 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Skambučių užbaigimo UAB „Mediafon“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkaUAB „Mediafon“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Euro Loto“, UAB „Mediafon ID“, UAB „Mediafon Carrier Services“, UAB „Mediafon Datapro“ ir UAB „MG Baltic Media“2015 11 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkaUAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ kartu su susijusiu juridiniu asmeniu, t. y. „Splius“, UAB2015 11 23

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Skambučių užbaigimo UAB „Telekomunikacijų grupė“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinka

UAB „Telekomunikacijų grupė“ kartu su susijusiu juridiniu asmeniu, t. y. UAB „CSC Telecom“

2015 11 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Skambučių užbaigimo UAB „Ecofon“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkaUAB „Ecofon“2015 11 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkaDidmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Omnitel“, UAB „Lintel“, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Verslo investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“, UAB „Hostex“ ir UAB „Hosting“2016 01 071. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkaDidmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinka„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. „Omnitel“, UAB „Lintel“, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Verslo investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“, UAB „Hostex“, UAB „Hosting“, VšĮ „Numerio perkėlimas“ ir VšĮ „SOS projektai“2016 03 02

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Didmeninė aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkaAukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių
ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinka
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Lintel“, UAB „Baltic data center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Verslo Investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“, UAB „Hostex“, UAB „Hosting“ ir UAB „Omnitel“2016 01 08

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkaBalso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų rinkaUAB „Bitė Lietuva“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „TeleTower“, UAB „Spainetos prekybos sistema“ ir UAB „Eurocom“2016 01 011. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas

Balso skambučių užbaigimo UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų rinkaUAB „Omnitel“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. „Teo LT“, AB, UAB „Lintel“, UAB „Baltic Data Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Verslo investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“, UAB „Hostex“ ir UAB „Hosting“2016 01 011. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas

Balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų rinka UAB „Tele2“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“ ir UAB „Tele2“ prekyba2016 01 011. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas

Balso skambučių užbaigimo UAB „CSC Telecom“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų rinka

UAB „CSC Telecom“ kartu su susijusiu juridiniu asmeniu, t. y. UAB „Telekomunikacijų grupė“

2016 01 011. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Balso skambučių užbaigimo UAB „Ecofon“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų rinkaUAB „Ecofon“2016 01 011. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Balso skambučių užbaigimo UAB „Linkotelus“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų rinkaUAB „Linkotelus“2016 01 011. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Balso skambučių užbaigimo UAB „Mediafon“ viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugų rinkaUAB „Mediafon“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Euro Loto“, UAB „Mediafon ID“, UAB „Mediafon Carrier Services“, UAB „Mediafon Datapro“ ir UAB „MG Baltic Media“2016 01 011. Įpareigojimas suteikti prieigą;
2. Kainų kontrolės įpareigojimas
Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkaTelevizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“2017 06 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo
Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Telia Lietuva, AB, Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka„Telia Lietuva“, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. Telia Customer Service LT, UAB, UAB „Verslo investicijos“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, VšĮ „Numerio perkėlimas“2017 06 23

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo
Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinka Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių tikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkaAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“2017 06 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo
Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių tikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkaAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“2017 06 231. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

į viršų

 
Atitinkamų rinkų reguliavimo istorija  

 

Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiama prieiga prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo dataSprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai*
Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka2015 08 25

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2014/710/ES

(rinka neapibrėžta)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Privalo nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis;
2. Tvarkyti apskaitą pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 32 straipsnį vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis;
3. Didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti įpareigojimas;

 

Įpareigojimai susiję su didmeninės vietinės linijos paslaugų suteikimu:

4. Nediskriminavimo įpareigojimas;
5. Skaidrumo įpareigojimas;
6. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;
7. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka2015 08 25

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 

2014/710/ES

(rinka neapibrėžta)

 
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Privalo nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis;
2. Tvarkyti apskaitą pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 32 straipsnį vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis;
3. Didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti įpareigojimas;

 

Įpareigojimai susiję su didmeninės vietinės linijos paslaugų suteikimu:

4. Nediskriminavimo įpareigojimas;
5. Skaidrumo įpareigojimas;
6. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;
7. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas
Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rinka2006 12 02

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(1 rinka)

„Teo LT“, AB,** kartu su susijusiais asmenimis

1. Privalo nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis;
2. Tvarkyti apskaitą pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 32 straipsnį vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis;
3. Didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti įpareigojimas;
Įpareigojimai susiję su didmeninės vietinės linijos paslaugų suteikimu:

4. Nediskriminavimo įpareigojimas;
5. Skaidrumo įpareigojimas;
6. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;
7. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas
Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rinka2006 12 02

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(2 rinka)
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Privalo nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis;

2. Tvarkyti apskaitą pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 32 straipsnį vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis;

3. Didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti įpareigojimas; Įpareigojimai susiję su didmeninės vietinės linijos paslaugų suteikimu:

4. Nediskriminavimo įpareigojimas;

5. Skaidrumo įpareigojimas;

6. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

7. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

į viršų

  


 

Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo dataSprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai*
 

Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinka

2015 11 23

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Priimti sprendimai šių ūkio subjektų atžvilgiu:

„Teo LT", AB

AB „Lietuvos geležinkeliai

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „CSC Telecom“

UAB „Linkotelus“

UAB „Mediafon“

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“

UAB „Telekomunikacijų grupė“

UAB „Ecofon“

 

Panaikinti sprendimai šių ūkio subjektų atžvilgiu:

UAB „Eurocom SIP“

UAB „Digitela

2014 m. EK rekomendacija

710/ES

(1 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis;

AB „Lietuvos geležinkeliai“ kartu su susijusiais asmenimis;

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“;

UAB „CSC Telecom“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Linkotelus“;

UAB „Mediafon“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Telekomunikacijų grupė“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Ecofon“

 

Įpareigojimai, nustatyti „Teo LT“, AB

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas.

 

Įpareigojimai, nustatyti kitiems ūkio subjektams

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Kainų kontrolės įpareigojimas.

nuo

2013 01 01

iki

2013 09 30

Laikinosios priemonės

 

Priimti sprendimai šio ūkio subjekto atžvilgiu:

Teo LT“, AB

 

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(3 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis1. Kainų kontrolės įpareigojimas
2010 01 01

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčių ūkio subjektų:

Teo LT“, AB

AB „Lietuvos geležinkelia“

AB „Lietuvos televizijos ir radijo centras

UAB „CSC Telecom“

UAB „Cubio“

UAB „Eurocom SIP“

UAB "Linkotelus"

UAB „Mediafon“

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“

UAB „Telekomunikaciju grupa“

 

Panaikinti sprendimai:

UAB „Eurocom

UAB „Interneto pasaulis

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(3 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“;

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“;

UAB „CSC Telecom“;

UAB „Cubio“;

UAB „Eurocom SIP“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Linkotelus“;

UAB „Mediafon“;

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“;

UAB „Telekomunikaciju grupa“

Įpareigojimai, nustatyti „Teo LT“, AB

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo

 

Įpareigojimai, nustatyti kitiems ūkio subjektams

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Kainų kontrolės įpareigojimas

Iki

2009 12 31

Laikinosios priemonės

 

Priimti sprendimai šių ūkio subjektų atžvilgiu:

Teo LT“, AB

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“

UAB „CSC Telecom“

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „Telekomunikaciju grupa“

UAB „Mediafon“

UAB „Eurocom“

AB „Lietuvos geležinkeliai“

UAB „Linkotelus“

 

Įsakymų atitaisymai

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(9 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“;

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“;

UAB „CSC Telecom“;

UAB „Eurocom“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Linkotelus“;

UAB „Mediafon“;

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“;

UAB „Telekomunikaciju grupa“

1. Kainų kontrolės įpareigojimas
2008 02 29

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčių ūkio subjektų:

Teo LT“, AB

AB „Lietuvos geležinkeliai“

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras

UAB „CSC Telecom“

UAB „Eurocom“

UAB „Interneto pasaulis“

UAB „Mediafon“

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“

UAB „Telekomunikaciju grupa“

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(9 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“;

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“;

UAB „CSC Telecom“;

UAB „Eurocom“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Interneto pasaulis“;

UAB „Mediafon“;

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“;

UAB „Telekomunikaciju grupa“

Įpareigojimai, nustatyti „Teo LT“, AB

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas.

 

 Įpareigojimai, nustatyti kitiems ūkio subjektams

1. Įpareigojimas suteikti prieigą.

2007 06 28

Dėl nediskriminavimo įpareigojimo taikymo skambučių užbaigimo TEO LT, AB tinkle rinkoje.

 

Ataskaita

 

Sprendimas

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(9 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Nediskriminavimo įpareigojimas

 

Kiti anksčiau nustatyti įpareigojimai nepakeisti.

2006 01 07Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(9 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas.

į viršų

 


 

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo dataSprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai*
Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka2016 01 07

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2014 m. EK rekomendacija 710/ES

(3a rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies ir (arba) visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinka2011 06 16

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(4 rinka)
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas
Didmeninės atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos ir dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, rinka2006 07 22

Ataskaita

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(11 rinka)
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

į viršų

 


 

Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data Sprendimai RekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas Nustatyti įpareigojimai* 

Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinka

2016 03 02

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2014 m. EK rekomendacija 710/ES

(3b rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka

2012 11 21

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2007 m. EK rekomendacija 879/EB
(5 rinka)
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

 
2006 01 26

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(12 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

Įpareigojimai pagal Telekomunikacijų įstatymą:

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Įpareigojimas kainas pagrįsti sąnaudomis;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas.

 

Galioja įpareigojimai, nustatyti pagal Telekomunikacijų įstatymą (Žin., 2002, Nr. 75-3215), kadangi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu panaikintas 2006 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1V-78 3 punktas, kuriame buvo nustatyti įpareigojimai pagal Elektroninių ryšių įstatymą.

į viršų

 


 

Skirtųjų linijų galinių segmentų rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data Sprendimai RekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas Nustatyti įpareigojimai* 

Aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių
ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinka

2016 01 08

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2014 m. EK rekomendacija 710/ES

(4 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas.

Mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinka

2006 11 18

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(13 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas 

Didelės spartos skirtųjų linijų galinių segmentų, rinka

2006 11 18

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo ir rezultatų

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(13 rinka)

nėra

nėra

į viršų

 


 

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data Sprendimai RekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas Nustatyti įpareigojimai* 

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinka

 nuo

2016 01 01

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Priimti sprendimai šių ūkio subjektų atžvilgiu:

UAB „Bitė Lietuva“

UAB „CSC Telecom

UAB „Ecofon

UAB „Linkotelus

UAB „Mediafon“

UAB „Omnitel

UAB „Tele2

 

2014 m. EK rekomendacija

710/ES

(2 rinka)

UAB „Bitė Lietuva“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „CSC Telecom“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Linkotelus“;

UAB „Ecofon“;

UAB „Mediafon“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Omnitel“ kartu su susijusiais asmenimis;

UAB „Tele2“ kartu su susijusiais asmenimis

Įpareigojimai, nustatyti UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas.

 

Įpareigojimai, nustatyti kitiems ūkio subjektams

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Kainų kontrolės įpareigojimas.
 

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, rinka

 

 

 

nuo

2015 01 01

Priimti sprendimai šių ūkio subjektų atžvilgiu:

UAB „Bitė Lietuva“;

UAB „Omnitel“;

UAB „Tele2“

2007 m. EK rekomendacija 879/EB
(7 rinka) 

UAB „Bitė Lietuva“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „Omnitel“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „Tele2“ kartu su susijusiais asmenimis

1. Kainų kontrolės įpareigojimas
2014 08 01

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl UAB „Bitė Lietuva“

 

Dėl UAB „CSC Telecom“

 

Dėl UAB „Linkotelus“

 

Dėl UAB „Mediafon“

 

Dėl UAB „Omnitel“

 

Dėl UAB „Tele2“

2007 m. EK rekomendacija 879/EB
(7 rinka) 

UAB „Bitė Lietuva“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „CSC Telecom“

 

UAB „Linkotelus“

 

UAB „Mediafon“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „Omnitel“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „Tele2“ kartu su susijusiais asmenimis 

UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“:

1. Įpareigojimas suteikti prieigą.

2. Skaidrumo įpareigojimas.

3. Nediskriminavimo įpareigojimas.

4. Kainų kontrolės įpareigojimas.

 

UAB „CSC Telecom“, UAB „Linkotelus“, UAB „Mediafon“:

1. Įpareigojimas suteikti prieigą.

2. Kainų kontrolės įpareigojimas

nuo

2013 01 01

iki

2013 09 30

Laikinosios priemonės

 

Priimti sprendimai šių ūkio subjektų atžvilgiu:

UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“

2007 m. EK rekomendacija 879/EB
(7 rinka)

UAB „Bitė Lietuva“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „Omnitel“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „Tele2“ kartu su susijusiais asmenimis

1. Kainų kontrolės įpareigojimas

2010 01 01

Ataskaita

Dėl rinkos apibrėžimo

UAB „Bitė Lietuva“ 

UAB „Omnitel“

UAB „Tele2“

 

 

Atitaisymai

2007 m. EK rekomendacija 879/EB
(7 rinka)

UAB „Bitė Lietuva“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „Omnitel“ kartu su susijusiais asmenimis

 

UAB „Tele2“ kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas

Balso skambučių užbaigimo UAB "Omnitel" viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka

2005 10 06/

apskundus

nuo 2005 12 06

Ataskaita (1 dalis2 dalis)

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(16 rinka)

AB „Omnitel“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;.

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas.

Balso skambučių užbaigimo UAB "Bitė Lietuva" viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka 2005 10 06

Ataskaita (1 dalis2 dalis)

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(16 rinka)

UAB „Bitė Lietuva“

(iki 2005 05 05 Bitė GSM)

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;.

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas.

Balso skambučių užbaigimo UAB "Tele2" viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka2005 10 06

Ataskaita (1 dalis2 dalis)

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(16 rinka)

UAB „Tele2“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;.

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas.

į viršų

 


 

Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data Sprendimai RekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas Nustatyti įpareigojimai* 

Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka

2017 06 23 

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 

2014 m. EK rekomendacija 710/ES

(rinka neapibrėžta) 

 AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo
Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Telia Lietuva, AB, Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka 2017 06 23

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2014 m. EK rekomendacija 710/ES

(rinka neapibrėžta) 

 
 „Telia Lietuva“, AB, kartu su susijusiais asmenimis1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka

2014 02 27

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka

2014 02 27

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką  turinčio ūkio subjekto

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

Skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, rinka

2010 02 24

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

Skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui TEO LT, AB, rinka

2010 02 24

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

į viršų

 

Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo dataSprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai*
Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka2017 06 23

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2014 m. EK rekomendacija 710/ES

(rinka neapibrėžta) 

 AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo
Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių tikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka2017 06 23

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2014 m. EK rekomendacija 710/ES

(rinka neapibrėžta) 

 AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo
Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka2014 04 28

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo
Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių tikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka2014 11 01

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 

Įsakymo dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto keitimas

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

į viršų

 

* Įpareigojimai nustatyti vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymu (toliau - ERĮ)

1. Įpareigojimas suteikti prieigą (ERĮ 21 ir 22 straipsniai);

2. Nediskriminavimo įpareigojimas (ERĮ 19 straipsnis);

3. Skaidrumo įpareigojimas (ERĮ 18 straipsnis);

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai (ERĮ 23 straipsnis);

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas (ERĮ 20 straipsnis);

6. Mažmeninėse rinkose įpareigojimai nustatyti pagal ERĮ 32 ir 33 straipsnius.

 

** „Teo LT“, AB – iki 2006 05 05 buvo AB “Lietuvos telekomas”

  

Informacija apie nebereguliuojamas rinkas

 

Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo dataSprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai
Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka 2017 06 20

 Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Sprendimas dėl rinkos tyrimo rezultatų

 

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(2 rinka)

 nėra nėra

Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka

2014 10 08

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(2 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės įpareigojimas.

Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka

2006 07 01

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(8 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

 

Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinka
Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data 

Sprendimai

Rekomendacija Didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas 

Nustatyti įpareigojimai

Aukštos kokybės duomenų perdavimo paslaugų rinka2016 01 08

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Sprendimas dėl rinkos tyrimo rezultatų

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(7 rinka)

nėra

nėra

 Minimalaus  skirtųjų linijų rinkinio rinka2006 11 18 

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(7 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis 

1. Įpareigojimu teikti "Dėl Skirtųjų linijų paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo" (Žin.,2004, Nr. 181-6729) visas 6 punkte nurodytas skirtąsias linijas, laikantis šiose taisyklėse nustatyto paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų;

2. Nediskriminavimo įpareigojimu;

3. Skaidrumo įpareigojimu;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimais;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimu;

6. Viešai skelbti su minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinką sudarančių skirtųjų linijų paslaugų teikimu susijusią informaciją

Viešųjų vietinių ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, reikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinka
Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo dataSprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai
Viešųjų vietinių ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinka2013 07 16

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Sprendimas dėl rinkos tyrimo rezultatų

 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(3 rinka)

 

 nėra nėra
2008 09 30

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką rinkoje turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(3 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas netaikyti diskriminacinės kainodaros;

2. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

3. Įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal RRT nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles

2006 09 30

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką rinkoje turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(3 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

2. Įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal RRT nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles

 
Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinka
Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data 

Sprendimai

Rekomendacija Didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas 

Nustatyti įpareigojimai

Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinka2013 07 16

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Sprendimas dėl rinkos tyrimo rezultatų

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(4 rinka)

nėra

nėra

2006 09 30

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto 

 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(4 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis 

1. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

2. Įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal RRT nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles

 
Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinka      
Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data 

Sprendimai

Rekomendacija

Didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas

Nustatyti įpareigojimai

Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinka2013 07 16

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Sprendimas dėl rinkos tyrimo rezultatų

 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

 

(5 rinka)

 

 nėra

nėra

2008 09 30

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(5 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas netaikyti diskriminacinės kainodaros;

2. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

3. Įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal RRT nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles

2006 09 30

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(5 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

2. Įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal RRT nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles

  

Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus,

fiksuotoje vietoje rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data SprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai
Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinka2013 07 16

 Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Sprendimas dėl rinkos tyrimo rezultatų

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(6 rinka)

 
nėra 

nėra 

2006 09 30

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(6 rinka)

 
„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

2. Įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal RRT nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles

 
Skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinka
Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data 

Sprendimai

Rekomendacija Didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas 

Nustatyti įpareigojimai

 

Aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių
ryšių tinklo magistraliniu segmentu paslaugų rinka

2016 01 08

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Sprendimas dėl rinkos tyrimo rezultatų

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(14 rinka)

nėra

nėra

Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų, rinka

 

2006 11 18

 

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 

Dėl tarptautinio išėjimo skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkos apibrėžimo ir rezultatų

 

 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(14 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis 

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

 
 
Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinka
Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo dataSprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai
Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinka2014 07 28

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Sprendimas dėl rinkos tyrimo rezultatų

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(10 rinka)

nėranėra
Nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinka2006 02 25

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(10 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

Tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinka

2006 02 25

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(10 rinka)

„Teo LT“, AB, kartu su susijusiais asmenimis

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas
 

Prieigos ir skambučių inicijavimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, rinka

Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data SprendimaiRekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašasNustatyti įpareigojimai
Prieigos ir skambučių inicijavimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, rinka2006 08 20

Ataskaita

 

Sprendimas dėl rinkos apibrėžimo ir tyrimo rezultatų

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(15 rinka)

nėranėra
 
Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinka
Rinkos pavadinimasSprendimo įsigaliojimo data Sprendimai RekomendacijaDidelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų sąrašas Nustatyti įpareigojimai
 

Analoginės anžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka

2013 04 09

Sprendimas dėl rinkos apibrėžimo ir tyrimo rezultatų

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

nėra nėra
2010 02 24

Ataskaita

  

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

 
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas
2006 10 05

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

 

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

Analoginės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka2013 04 09Sprendimas dėl rinkos apibrėžimo ir tyrimo rezultatų 

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

nėra  nėra
2010 02 24

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas 
2006 10 05

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

Radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų siuntėjo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka


 
2014 02 27

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl įpareigojimų naikinimo

2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

nėranėra
2010 02 24Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas

2006 10 14

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimas 

Radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų transliuotojų (retransliuotojų) Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka  2014 02 27

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl įpareigojimų naikinimo

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
nėranėra
2010 02 24 

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

  2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo 

2006 10 14Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

 2003 m. EK rekomendacija 311/EB

(18 rinka)

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo 

Skaitmeninio antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, rinka

 

2014 02 27

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl įpareigojimų naikinimo

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
nėranėra

 

2010 02 24

 

Ataskaita

 

Dėl rinkos apibrėžimo

Dėl didelę įtaką turinčio ūkio subjekto

2007 m. EK rekomendacija 879/EB

(rinka neapibrėžta)
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1. Įpareigojimas suteikti prieigą;

2. Nediskriminavimo įpareigojimas;

3. Skaidrumo įpareigojimas;

4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas;

5. Apskaitos atskyrimo

Informacija atnaujinta 2017-06-26
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku