Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Apskaitos ir kainų kontrolė

 Ūkio subjektams nustatyti sąnaudų apskaitos, kainų kontrolės ir apskaitos atskyrimo įpareigojimai

Informacija apie mažmeninių paslaugų kainų reguliavimą (išskyrus tarptinklinio ryšio paslaugas)

Informacija apie didmeninių paslaugų kainų reguliavimą (išskyrus tarptinklinio ryšio paslaugas)

Tarptinklinio ryšio (ang. Roaming) paslaugų reguliavimas


Sąnaudų apskaitos sistemos, naudojamos Lietuvoje

 

BU-LRAIC 2012-2013 metų projektas

 

Sąnaudų apskaitos sistemų ir apskaitos atskyrimo sistemų auditas

 

Apskaitos atskyrimo informacija

 

Kitų šalių praktika elektroninių ryšių paslaugų reguliavimo srityje

 


 

Ūkio subjektams nustatyti sąnaudų apskaitos, kainų kontrolės ir apskaitos atskyrimo įpareigojimai

 

Eil. Nr.RinkosDidelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektaiKainų kontrolės įpareigojimasSąnaudų apskaitos įpareigojimasSąnaudų apskaitos metodasApskaitos atskyrimo įpareigojimasNuoroda į atitinkamus teisės aktus
1.Mažmeninės prieigos prie viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo rinkos [1-2 rinkos pagal EK 2003/311 rekomendaciją]Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

Kainos negali būti mažesnės nei patiriamos sąnaudos

Pilnai paskirstytų sąnaudų metodasFDC*taip

1 rinka: apibrėžimas, SMP**
2 rinka: apibrėžimas, SMP

2.

Aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių
ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinka [4 rinka pagal EK 2014/10/09 rekomendaciją]

Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

Kainos negali būti didesnės nei patiriamos sąnaudos

Pilnai paskirstytų sąnaudų metodasFDCtaip

4 rinka: apibrėžimas, SMP

3.

Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje
vietoje, rinka [2 rinka pagal EK 2007/879 rekomendaciją]

Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

 

Aukščiausia kainų riba nustatyta Tarnybos direktoriaus įsakymu

nenene

3 rinka: apibrėžimas, SMP;

4.Didmeninė viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklų sujungimo rinka (skambučių užbaigimas) [3 rinka pagal EK 2007/879 rekomendaciją]Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

Iki Lietuvos Respubliko ryšių reguliavimo tarnyba nustatys kainas pagal EK 2009/396 rekomendaciją, taikyti nustatytas kainas jas mažinant iki HY-LRAIC sąnaudų

Į ateitį orientuotų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos metodas

HY-LRAIC iki 2012-12-31

Nuo
2013-01-01 modelis, sukurtas pagal EK 2009/396 rekomendaciją

taip3 rinka: apibrėžimas ir SMP įsakymai
5.

Didmeninė viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklų sujungimo rinka (skambučių užbaigimas) [3 rinka pagal EK 2007/879 rekomendaciją]

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“,
UAB „CSC Telecom“,
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras,
UAB „Telekomunikaciju grupa“,
UAB „Eurocom SIP“,
UAB „Mediafon“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Ecofon“, UAB „Linkotelus“

Taikyti kainas ne didesnes nei taiko Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB)

ne

ne

ne3 rinka: apibrėžimai ir SMP įsakymai
6.

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka [5 rinka pagal EK 2007/879 rekomendaciją]

 

 

Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

Kainos negali būti didesnės nei patiriamos sąnaudos

Pilnai paskirstytų sąnaudų metodasFDCtaip


5 rinka: apibrėžimai ir SMP įsakymai

7.

Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies ir (arba) visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinka [4 rinka pagal EK 2007/879 rekomendaciją]

Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

Kainos negali būti didesnės nei patiriamos sąnaudos

Pilnai paskirstytų sąnaudų metodasFDCtaip

Iš dalies ir (arba) visiškai atsieta prieiga:

11 rinka: apibrėžimas, SMP

 

Prieiga prie likusios fizinės infrastruktūros:

4 rinka: apibrėžimas ir SMP

8.Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, rinka [7 rinka pagal EK 2007/879 rekomendaciją]Telia Lietuva, AB ("Omnitel" UAB), UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, UAB "Mediafon", UAB "CSC Telecom", UAB "Linkotelus"

Iki Lietuvos Respubliko ryšių reguliavimo tarnyba nustatys kainas pagal EK 2009/396 rekomendaciją, neviršyti nustatytų kainų jas mažinant iki BU-LRAIC*** sąnaudų

Į ateitį orientuotų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos metodas

BU-LRAIC iki 2012-12-31

Nuo
2014-08-01

ES valstybių narių taikomo pure BU-LRAIC modelio vidurkis (angl. Benchmark)

ne

7 rinka: apibrėžimai ir SMP įsakymai

9.Tarptautinė tarptinklinio ryšio paslaugų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinka [17 rinka pagal EK 2003/311 rekomendaciją]Tarptautinių tarptinklinio ryšio paslaugų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose teikėjaiAukščiausios kainų ribos nustatytos reglamentuosenenene

2007 m. Reglamentas: LT, ENG.

2009 m. Reglamentas: LT, ENG.

 

Konsoliduotas reglamentas: ENG.

10.Transliacijų perdavimo paslaugų rinka [8 rinka pagal EK 2007/879 rekomendaciją]AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB)

Kainos negali būti didesnės nei patiriamos sąnaudos

Pilnai paskirstytų sąnaudų metodasFDCtaip8 rinkos apibrėžimai ir SMP įsakymai.

Lentelės pastabos:

* FDC (angl. Fully Distributed Costs) - pilnai paskirstytų sąnaudų apskaitos metodas.
**SMP (angl. Significant Market Power) - didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintis ūkio subjektas.
***LRAIC (angl. Long Run Average Incremental Costs) - ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos metodas. HY-LRAIC - suderintas (derinant teorinį modelį ir faktinius operatoriaus duomenis) LRAIC apskaitos modelis; BU-LRAIC - teoriniu efektyvaus operatoriaus modelio (angl. Bottom-Up) pagrindu parengtas LRAIC apskaitos modelis.

 

Ūkio subjektams nustatyti sąnaudų apskaitos, kainų kontrolės ir apskaitos atskyrimo įpareigojimai galioję iki 2013.12.31

 

Eil. Nr.RinkosDidelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektaiKainų kontrolės įpareigojimasSąnaudų apskaitos įpareigojimasSąnaudų apskaitos metodasApskaitos atskyrimo įpareigojimasNuoroda į atitinkamus teisės aktus
1.Mažmeninės viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos [3-6 rinkos pagal EK 2003/311 rekomendaciją] Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

Kainos negali būti mažesnės nei patiriamos sąnaudos

Pilnai paskirstytų sąnaudų metodasFDCtaip

3 rinka: apibrėžimas, SMP
4 rinka: apibrėžimas, SMP
5 rinka: apibrėžimas, SMP
6 rinka: apibrėžimas, SMP

2.Didmeninės viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklų sujungimo rinkos (skambučių inicijavimas, tranzitas) [8, 10 rinkos pagal EK 2003/311 rekomendaciją] Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

Kainos negali būti didesnės nei apskaičiuotos efektyvaus operatoriaus sąnaudos (pagal numatytą kainų keitimo schemą)

Į ateitį orientuotų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos metodasHY-LRAIC***taip

8 rinka: apibrėžimasSMP;
10 rinka: apibrėžimas
10 rinka SMP:
-nacionalinis tranzitas,
-tarptautinis tranzitas.

 

 

Ūkio subjektams nustatyti sąnaudų apskaitos, kainų kontrolės ir apskaitos atskyrimo įpareigojimai galioję iki 2016.01.07 

 

1.Skirtųjų linijų rinkos (didmeninės ir mažmeninės) [7, 13, 14 rinkos pagal EK 2003/311 rekomendaciją] Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais asmenimis

Kainos negali būti didesnės nei patiriamos sąnaudos

Pilnai paskirstytų sąnaudų metodasFDCtaip

7 rinka: apibrėžimasSMP
13 rinka: apibrėžimasSMP
14 rinka: apibrėžimasSMP


Nustačius įpareigojimą, kainas grįsti sąnaudomis, apskaičuotomis remiantis pilnai paskirstytų sąnaudų metodu, paslaugų sąnaudos turi būti skaičiuojamos remiantis sąnaudų apskaitos taisyklėmis. Sąnaudų apskaitos taisykles rasite
čia.

 

Nustačius įpareigojimus kainas grįsti sąnaudomis, apskaičiuotomis remiantis pilnai paskirstytų sąnaudų metodu, paprastai nustatomas ir apskaitos atskyrimo įpareigojimas. Apskaita turi būti atskirta remiantis apskaitos atskyrimo taisyklėmis. Apskaitos atskyrimo taisyklių pakeitimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, rasite čia.

  

Informacija apie esamą mažmeninių paslaugų kainų reguliavimą (išskyrus tarptinklinio ryšio paslaugas)

 

Šių paslaugų kainų reguliavimo tikslas yra užtikrinti, kad fiksuoto telefono ryšio paslaugos būtų įperkamos vartotojams, o taip pat sukurti sąlygas konkuruoti teikiant fiksuoto telefono ryšio paslaugas.

 


 

Universaliosios elektroninių ryšių paslaugos. Lietuvoje turi būti užtikrinamas universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų (abonentinės linijos teikimas, skambučiai tinklo viduje ir į užsienį, skambučiai taksofonais) teikimas. Šių paslaugų kainos negali būti didesnės nei paslaugų kainų aukščiausia riba. Kainų aukščiausia riba yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir skelbiama eurais ir litais. Šiuo metu universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas teikia Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB).

 


 

Prieiga prie fiksuoto tinklo. Vartotojams (fiziniams asmenims) ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus (juridiniams asmenims), teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje (paprastai kalbant tai yra abonentinė linija) kainos negali būti mažesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal Sąnaudų apskaitos taisykles. Sąnaudos turi būti paskirstomos remiantis pilnai paskirstytų sąnaudų metodu. Sąnaudos vertinamos faktiškai patirtų sąnaudų metodu. Bendrai toks sąnaudų vertinimo ir sąnaudų paskirstymo metodas vadinamas FDC+HCA (angl. Fully Distributed Costs + Historical Cost Accounting). Reguliuojamos tik Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), teikiamos prieigos prie fiksuoto tinklo kainos.

   

Informacija apie iki 2013.12.31 galiojusį mažmeninių paslaugų kainų reguliavimą

 

Skambučiai fiksuotame tinkle. Vartotojams (fiziniams asmenims) ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus (juridiniams asmenims), teikiamų viešųjų vietinių ir (arba) nacionalinio, ir tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje (paprastai kalbant tai yra vietiniai, tarpmiestiniai ir tarptautiniai skambučiai) kainos negalėjo būti mažesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal FDC+HCA sąnaudų metodą. Buvo reguliuojamos tik Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), teikiamų skambučių savo tinkle kainos. Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), taip pat negalėjo taikyti diskriminacinės kainodaros ir skambučių iš Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), tinklo į kitus fiksuoto telefono ryšio tinklus kainos nuo tarpmiestinių skambučių Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), tinkle kainų galėjo skirtis tik skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), tinkle ir kitame tinkle kainų skirtumu.

 


 

Informacija apie iki 2016.01.07 galiojusį mažmeninių paslaugų kainų reguliavimą

 

Skirtosios linijos. Mažmeninių skirtųjų linijų, kurių sparta yra ne didesnė nei 2 Mb/s, paslaugų kainos negalėjo būti didesnės nei šių paslaugų sąnaudos, apskaičiuotos pagal Sąnaudų apskaitos taisykles (sąnaudos vertinamos ir paskirstomos remiantis FDC+HCA metodu). Papildomai nustatyta skirtųjų linijų kainų aukščiausia riba eurais ir litais. Reguliuojamos tik Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), teikiamų paslaugų kainos.

 

  

Informacija apie didmeninių paslaugų kainų reguliavimą (išskyrus tarptinklinio ryšio paslaugas)

 

 


 

Skambučių užbaigimas, inicijavimas ir tranzitas viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje

 

 Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) teikiamos skambučių inicijavimo ir tranzito Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, kainos negali būti didesnės nei HY-LRAIC sąnaudos. Faktiškai taikomos kainos yra mažinamos kasmet po 40 proc. kol jos pasieks HY-LRAIC sąnaudas.

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), privalo taikyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), tinkle kainas. Kainos nuo 2010 m. sausio 1 d. yra mažinamos kasmet iki jos 2012 m. sausio 1 d. pasieks HY-LRAIC sąnaudas.

 

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), privalo taikyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas skambučių inicijavimo paslaugų kainas, kuriuos nebūtų didesnės nei 0,61 euro ct/min. (be PVM) bet kuriuo paros metu, viešuosius ryšių tinklus sujungiant bet kuriame tinklų sujungimo taške.

 Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) taip pat privalo užtikrinti, kad Skambučių inicijavimo paslaugų kaina nebūtų didesnė nei Skambučių inicijavimo paslaugų kaina, kurią Tarnyba nustatys atlikusi skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimą ir nustačiusi skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, paslaugų kainą.

 

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1V-1900, kuris numato, kad nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki įsigalios Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas, kuriuo atsižvelgiant į EK 2009/396 rekomendacijos reikalavimuose nurodyto BU-LRIC apskaitos modelio duomenis, bus nustatytos skambučių užbaigimo ūkio subjekto Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje,kainos, tačiau ne ilgiau nei iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), turės taikyti skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugas ne didesnėmis kainomis nei 0,0211 LTL/min. (be PVM) bet kuriuo paros metu tinklus sujungiant bet kuriame tinklų sujungimo taške.Informacija apie Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) skambučių užbaigimo kainas nuo 2010 m. sausio 1 d. pateikama toliau esančioje lentelėje.

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 1V-1433, kuris numato, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), privalo užtikrinti, kad skambučių inicijuotų Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse, užbaigimo Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų kaina būtų ne didesnės nei 0,13 eur ct/min (be PVM). Ryšių reguliavimo tarnybos apskaičiuotos kainos yra pagal BU-LRIC apskaitos modelio duomenis.

 

Paslauga

Kaina nuo

2010-01-01

Kaina nuo

2011-01-01

Kaina nuo

2012-01-01

Kaina nuo 2013-01-01

iki 2013-03-31

 

 

 

 

 

 

 

>>>

Kaina nuo 2013-04-01

Kaina nuo 2016-01-01

Tinklų sujungimas vietiniame tinklų sujungimo taškeTinklų sujungimas bet kuriame tinklų sujungimo taške (be PVM)
skambučio užbaigimas piko laiku*, EUR ct/min. (be PVM)1,0310 EUR ct/min0,8457 EUR ct/min
0,6603 EUR ct/min 
0,6603 EUR ct/min 0,6111 EUR ct/min  

 

0,13 EUR ct/min

 

skambučio užbaigimas ne piko laiku**, EUR ct/min. (be PVM)0,3504 EUR ct/min
0,2665 EUR ct/min 
0,1796 EUR ct/min 
0,1796 EUR ct/min 
skambučio sudarymas, EUR ct (be PVM)0,7617 EUR ct0,4808 EUR ct 
0,1998 EUR ct 
0,1998 EUR ct 
skambučio užbaigimas, nediferencijuojant pagal paslaugų suteikimo laiką, EUR ct/min. (be PVM)1,0629 EUR ct/min 
0,8051 EUR ct/min 
0,5474 EUR ct/min 
0,5474 EUR ct/min 
Tinklų sujungimas nacionaliniame tinklų sujungimo taške
skambučio užbaigimas susietas su II tipo tranzitu, piko laiku*, EUR ct/min. (be PVM)1,5697 EUR ct/min 
1,4018 EUR ct/min 
1,2338 EUR ct/min 
1,2338 EUR ct/min 
skambučio užbaigimas susietas su II tipo tranzitu, ne piko laiku**, EUR ct/min. (be PVM)0,8080 EUR ct/min 
0,5734 EUR ct/min 
0,3360 EUR ct/min 
0,3360 EUR ct/min 
skambučio sudarymas, EUR ct (be PVM)0,7617 EUR ct 
0,4808 EUR ct 
0,1998 EUR ct0,1998 EUR ct 
skambučio užbaigimas, susietas su II tipo tranzitu, nediferencijuojant pagal paslaugų suteikimo laiką, EUR ct/min. (be PVM)1,5697 EUR ct/min 1,2598 EUR ct/min 
0,9500 EUR ct/min 
0,9500 EUR ct/min 

Lentelės pastabos:

* Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis

** Ne piko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, visą parą poilsio ir švenčių dienomis.

 

UAB „Nacionalininis telekomunikacijų tinklas“, UAB „CSC Telecom“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Mediafon“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Ecofon“, UAB „Linkotelus“ nuo 2010 m. sausio 1 d. privalo taikyti tokias skambučių užbaigimo savo tinkle kainas, kurios neviršytų skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), tinkle kainų.

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais kainų kontrolės įpareigojimais buvo įtvirtintas kainų simetriškumas suteikiant tinklų sujungimo paslaugas. Kiek tai yra susiję su tinklų sujungimo sąnaudų padengimu, kiekvienas operatorius, sujungiantis tinklus, sąnaudas (išskyrus tinklus sujungiančią ryšių liniją) pasidengia pats. Ryšių linijos įrengimo ir teikimo sąnaudos yra dengiamos per pusę.

 

Dokumentus, susijusius su HY-LRAIC sąnaudų apskaitos modeliu rasite čia.

 

Dokumentus, susijusius su BU-LRIC sąnaudų apskaitos modeliu rasite čia.

 


 

Didmeninės vietinės linijos paslaugos. Didmeninės vietinės linijos paslaugų (angl. Wholesale Line Rental, WLR) kainos turi būti ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal FDC+HCA sąnaudų metodą. Didmeninės vietinės linijos paslaugas yra įpareigota teikti Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB).

 


 

Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies ir (arba) visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje paslaugos. Atsietos prieigos prie metalinės vytos poros linijos (įskaitant visiškai atsietą, iš dalies atsietą, vietinę ir dalinę vietinę liniją) paslaugų kainos negali būti didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal FDC+HCA sąnaudų metodą. Prieigos prie šviesolaidinės ryšio linijos (ir susijusių priemonių), prieigos prie vietinės neekranuotos vytos poros linijos (UTP) ir ekranuotos vytos poros linijos (STP) (ir susijusių priemonių), prieigos prie ryšių kabelių kanalų sistemų (ir susijusių priemonių) ir prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulos (ir susijusių priemonių) paslaugų kainos negali būti didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal FDC+HCA sąnaudų metodą. Visas minėtas paslaugas įpareigota teikti Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB).

 


 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos. Atitinkamais įsakymais Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), buvo nustatyta, jog didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų kainos negali būti didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal FDC+HCA sąnaudų metodą. Dėl teismo sprendimo, šių paslaugų kainos nėra reguliuojamos atitinkamame įsakyme nustatytu kainų kontrolės įpareigojimu. Nepaisant to, Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) siūlo didmenines plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas komerciniais pagrindais.

 


 

Skirtųjų linijų galinių segmentų paslaugos. Reguliuojamos didmeninės Aukštos kokybės duomenų perdavimo tinklo galiniu segmentu paslaugos kainos. Šių paslaugų kainos turi būti ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal FDC+HCA sąnaudų metodą. Reguliuojamos tik Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), teikiamų Aukštos kokybės duomenų perdavimo tinklo galiniu segmentu paslaugų kainos.

 


 

Skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugos

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugų kainos negali būti didesnės nei kainos, nustatytos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos. Kainos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d. kasmet yra mažinamos iki jos pasieks BU-LRAIC sąnaudas.

 

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1V-1899, kuris numato, kad nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki įsigalios Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas, kuriuo atsižvelgiant į EK 2009/396 rekomendacijos reikalavimuose nurodyto BU-LRAIC apskaitos modelio duomenis, bus nustatytos balso skambučių užbaigimo ūkio subjektų UAB Bitė Lietuva", Telia Lietuva, AB (UAB Omnitel"), UAB Tele2" viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainos, tačiau ne ilgiau nei iki 2013 m. rugsėjo 30 d., ūkio subjektai UAB Bitė Lietuva", Telia Lietuva, AB (UAB Omnitel"), UAB Tele2", turės teikti balso skambučių užbaigimo ūkio subjektų UAB ,,Bitė Lietuva", Telia Lietuva, AB (UAB Omnitel"), UAB ,,Tele2" viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugas ne didesnėmis kainomis nei 0,0360 LTL/min. (be PVM) bet kuriuo paros metu. Informacija apie UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB (UAB Omnitel") ir UAB „Tele2“ nuo 2010 m. sausio 1 d. privalomas taikyti skambučių užbaigimo minėtų operatorių tinkluose kainas pateikta toliau esančioje lentelėje.

 

Paslauga

Nuo 2010-01-01

iki 2010-12-31 (įskaitytinai)

Nuo 2011-01-01

iki 2011-12-31 (įskaitytinai)

Nuo 2012-01-01

iki 2012-12-31 (įskaitytinai)

Nuo 2013-01-01 iki 2013-03-31

(įskaitytinai)

 

 

 

 

>>>

Nuo 2013-04-01

Nuo 2014-08-01

Nuo 2016-04-01

Balso skambučių užbaigimo, kai kainos nėra diferencijuojamos pagal paslaugų suteikimo laiką, kaina, be PVMBalso skambučių užbaigimo, kainos bet kuriuo paros metu
balso skambučių užbaigimas, EUR ct/min.4,1792 EUR ct/min 2,8991 EUR ct/min)
1,6219 EUR ct/min 
1,6219 EUR ct/min 1,0426 EUR ct/min 

 

1,04 EUR ct/min

0,94 EUR ct/min
Balso skambučių užbaigimo, kai kainos yra diferencijuojamos pagal paslaugų suteikimo laiką, kaina, be PVM
balso skambučių užbaigimas piko laiku, EUR ct/min.*5,2247 EUR ct/min 
3,6231 EUR ct/min 
2,0244 EUR ct/min 
2,0244 EUR ct/min 
balso skambučių užbaigimas ne piko laiku, EUR ct/min.**2,6124 EUR ct/min 
1,8130 EUR ct/min 
1,0137 EUR ct/min 
1,0137 EUR ct/min 

Lentelės pastabos:

* Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis.

** Ne piko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, visą parą poilsio ir švenčių dienomis.

 

Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugų kainos negali būti didesnės nei kainos, nustatytos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių, pagal Rekomendaciją dėl skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo reikalavimus, apskaičiuotų „grynųjų“ BU-LRIC sąnaudų vidurkį.  

Ūkio subjektai turintys didelę įtaką rinkoje privalo užtikrinti, kad Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose kaina nebūtų didesnė nei 1,04 euro ct/min (be PVM) bet kuriuo paros metu.

 

 

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugų kainos negali būti didesnės nei kainos, nustatytos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių, pagal Rekomendaciją dėl skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo reikalavimus, apskaičiuotų „grynųjų“ BU-LRIC sąnaudų vidurkį.  

Ūkio subjektai turintys didelę įtaką rinkoje privalo užtikrinti, kad Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose kaina nebūtų didesnė nei 0,94 euro ct/min (be PVM) bet kuriuo paros metu.

 

 

Rinkos tyrimo laikotarpiu naujai pripažinti didelę įtaką rinkoje turinčiais ūkio subjektai (UAB "CSC Telecom", UAB "Mediafon", UAB "Linkotelus", UAB "Ecofon") privalo užtikrinti, kad Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugų kaina nebūtų didesnė nei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos ūkio subjektams UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB (UAB Omnitel") ir UAB „Tele2“ nustatyta Balso skambučių užbaigimo ūkio subjektų UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB (UAB Omnitel") ir UAB „Tele2“ individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugų kaina. 

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais kainų kontrolės įpareigojimais buvo įtvirtintas kainų simetriškumas suteikiant tinklų sujungimo paslaugas. Kiek tai yra susiję su tinklų sujungimo sąnaudų padengimu, kiekvienas operatorius, sujungiantis tinklus, sąnaudas (išskyrus tinklus sujungiančią ryšių liniją) pasidengia pats. Ryšių linijos įrengimo ir teikimo sąnaudos yra dengiamos per pusę.

 

Informaciją, susijusią su BU-LRAIC projektu, rasite čia.

 


 

Transliacijų perdavimo paslaugos. Bendra transliacijų perdavimo rinka yra padalinta į šias rinkas:

 

-antžeminio analoginio radijo transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui, teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje (didelę įtaką rinkoje turintis ūkio subjektas yra AB Lietuvos radijo ir televizijos centras);

 

-antžeminio skaitmeninio radijo transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui, teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje (didelę įtaką rinkoje turintis ūkio subjektas yra AB Lietuvos radijo ir televizijos centras);

 

-antžeminės analoginės televizijos transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui, teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje (didelę įtaką rinkoje turintis ūkio subjektas yra AB Lietuvos radijo ir televizijos centras);

 

-antžeminės skaitmeninės televizijos transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje (didelę įtaką rinkoje turintis ūkio subjektas yra AB Lietuvos radijo ir televizijos centras);

 

-antžeminės skaitmeninės televizijos transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje (didelę įtaką rinkoje turintis ūkio subjektas yra Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB);

 

-antžeminio analoginio radijo transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje (didelę įtaką rinkoje turintis ūkio subjektas yra AB Lietuvos radijo ir televizijos centras);

 

-antžeminės analoginės televizijos transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje (didelę įtaką rinkoje turintis ūkio subjektas yra AB Lietuvos radijo ir televizijos centras).

 

Antžeminės televizijos ir radijo transliacijų perdavimo, kai radijo dažnis yra skiriamas siuntėjui, paslaugų kainos negali būti didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal FDC+HCA sąnaudų metodą.

 

Kai radijo dažnis yra skiriamas transliuotojui (retransliuotojui), reguliuojamos tik antžeminės televizijos ir radijo transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų kainos. Šių paslaugų kainos negali būti didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal FDC+HCA sąnaudų metodą.

  

Sąnaudų apskaitos sistemos, naudojamos Lietuvoje

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba naudoja pilnai paskirstytų sąnaudų metodą (angl. Fully Distributed Costs, FDC) ir ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų metodą (angl. Long Run Average Incremental Cost, LRAIC). Toliau minėti sąnaudų apskaitos metodai aprašomi plačiau.

 


 

Pilnai paskirstytų sąnaudų metodas (FDC). FDC atveju visos paslaugos teikėjo patiriamos sąnaudos paskirstomos teikiamoms paslaugoms, tokiu būdu nustatant kiekvienos paslaugos savikainą. Sąnaudų paskirstymas turi būti atliekamas remiantis priežastingumo kriterijumi – t.y. paslaugai turi būti priskirtos tos sąnaudos, kurias (ar kurių dalį) sąlygojo konkrečios paslaugos suteikimas. Paslaugai priskiriamos tiesiogiai su ja susijusios sąnaudos, netiesiogiai susijusių sąnaudų dalis bei dalis bendrųjų sąnaudų. Paprastai, taikant šį metodą sąnaudos vertinamos pagal faktines įsigijimo kainas (angl. Historical Cost Accounting, HCA).

 

Nustatant kainas pagal šį metodą įvertinamos realiai ūkio subjekto patiriamos sąnaudos bei protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža.

 

Pilnai paskirstytos sąnaudos turi būti skaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis Sąnaudų apskaitos taisyklėmis. Sąnaudų apskaitos taisykles rasite čia.

 


 

Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų metodas (LRAIC). Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. Long Run Average Incremental Cost, LRAIC) apskaitos metodas pasižymi šiais bruožais:
-skaičiuojamos efektyviai veikiančio ūkio subjekto sąnaudos, t.y. ūkio subjektui nėra kompensuojama už perteklinius pajėgumus, jei jie nereikalingi konkrečiam atitinkamų paslaugų kiekiui suteikti. Tokiu būdu yra skatinama efektyvi veikla;
-skaičiuojamos einamosios sąnaudos, t.y. imituojami sprendimai, kuriuos ūkio subjektas (ar jo konkurentas) darytų šią dieną ir esant efektyviai konkurencijai rinkoje. Tokiu būdu imituojama konkurencinė rinka, kadangi tokioje rinkoje sprendimai yra priimami atsižvelgiant į esamą situaciją, o ne į praeities sprendimus;
-naudojant LRAIC apskaitos metodą gali būti sumodeliuotos ir tų paslaugų, kurios dar nėra faktiškai teikiamos, sąnaudos.

 

Paslaugos sąnaudas nustatant LRAIC metodu, apskaitomos ekonominės sąnaudos, t.y. įvertinamos ir alternatyviosios sąnaudos („prarastų galimybių“ kaštai): ūkio subjektui užtikrinama protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža, kurią jis būtų gavęs, jei būtų investavęs kapitalą į alternatyvią panašaus rizikingumo rinką.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba yra naudojusi BU-LRAIC, TD-LRAIC, ir HY-LRAIC sąnaudų apskaitos modelius. Modelių diegimo eiga aprašyta toliau.

 


 

LRAIC modelis, naudotas apskaičiuoti skambučių užbaigimo viešojo fiksuoto telefono ryšio tinkle sąnaudas

 

Fiksuoto telefono ryšio LRAIC modelis buvo diegiamas trimis etapais. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba diegė BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelį. Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), įdiegė TD-LRAIC sąnaudų apskaitos modelį. Vėliau abu minėti modeliai buvo sujungti į HY-LRAIC modelį. Toliau yra aprašyta sąnaudų apskaitos modelių diegimo eiga.

DataProjekto etapasEtapo aprašymas ir dokumentai
2008-01-31Kainų tvirtinimasLietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-101 patvirtinimos siektinos Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB), reguliuojamų paslaugų kainos. Įsakymą rasite čia.
2008-01-31Galutinio sąnaudų modelio skelbimas

-Paskelbiama kainas grindžiančio HY-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio vieša versija;

-Paskelbiama HY-LRAIC modelio dokumentacija.

2007-12-03-

2007-12-14

 

Antra konsultacija dėl HY-LRAIC rezultatų

-Įsakymo dėl TEO LT, AB, kainų nustatymo projektas;

-Atnaujinto HY-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio vieša versija;

-Atnaujinto HY-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio dokumentacija;

-Antrosios konsultacijos metu gautos pastabos ir pasiūlymai: TEO LT, AB; UAB „CSC telecom“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Interneto pasaulis“, UAB „Norby telecom“, UAB „Cubio“.

2007-09-26-

2007-10-26

Pirma konsultacija dėl HY-LRAIC rezultatų

-Įsakymo dėl TEO LT, AB, kainų nustatymo projektas;

-HY-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio vieša versija;

-HY-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio dokumentacija;

-Pirmosios konsultacijos metu gautos pastabos ir pasiūlymai: TEO LT, AB; UAB „CSC telecom“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Interneto pasaulis“, UAB „Norby telecom“, UAB „Cubio“;

-Pirmosios konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų vertinimas.

2006-06-28TD-LRAIC modelio užbaigimasTelia Lietuva, AB (TEO LT, AB), pateikia TD-LRAIC modelio skaičiavimų rezultatus
2005-09-22BU-LRAIC modelio užbaigimasApskaičiuoti galutiniai BU-LRAIC rezultatai
2005-06-22Metodinės gairės sukurti TD-LRAIC ir BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelius

-Metodinės gairės sukurti TD-LRAIC sąnaudų apskaitos modelį:

lietuvių kalba; anglų kalba;

-Metodinės gairės sukurti BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelį:

lietuvių kalba; anglų kalba.

2005-06-07-

2005-06-28

Vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimas

-Patvirtinta vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC): WACC skaičiavimas lietuvių kalba; WACC skaičiavimas anglų kalba;

-Viešosios konsultacijos dėl vidutinės svertinės kaitalo kainos (WACC) rezultatų įvertinimas: lietuvių kalna; anglų kalba;

-Vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimo metodikos pristatymas.

2005-03-07LRAIC modelio diegimo pradžiaPasirašyta sutartis su UAB "Ernst & Young Baltic".
2004-11-10Antrasis kvietimas dalyvauti LRAIC pirkimo konkurseAntrasis kvietimas dalyvauti atvirame konkurse „LRAIC apskaitos modelio programinės įrangos ir su LRAIC apskaitos modelio formavimu ir įgyvendinimu susijusių produktų (paslaugų) pirkimas“.
2004-07-20Susitikimas dėl LRAIC konkurso sąlygųInformacinis susitikimas dėl LRAIC konkurso sąlygų.
2004-06-30Pirmas kvietimas dalyvauti LRAIC pirkimo konkursePirmas kvietimas dalyvauti atvirame konkurse „LRAIC apskaitos modelio programinės įrangos ir su LRAIC apskaitos modelio formavimu ir įgyvendinimu susijusių produktų (paslaugų) pirkimas“.

2004-04-20-

2004-05-14

Konsultacija dėl LRAIC sąnaudų apskaitos modelio koncepcijos

-Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos surengtas supažindinamasis seminaras apie LRAIC sąnaudų apskaitos modelį. Seminaro medžiagą rasite čia;

-Viešosios konsultacijos dėl LRAIC sąnaudų apskaitos modelio koncepcijos pastabų ir pasiūlymų vertinimas;

-Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos inicijuota konsultacija dėl LRAIC sąnaudų apskaitos modelio koncepcijos. Viešosios konsultacijos dokumentą rasite čia.

 


 

LRAIC modelis, naudotas apskaičiuoti skambučių užbaigimo viešojo judriojo telefono ryšio tinkle sąnaudas
 
Judriojo telefono ryšio LRAIC modelį diegė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Nei UAB „Bitė Lietuva“, nei Telia Lietuva, AB (UAB „Omnitel“), nei UAB „Tele2“ individualių modelių nekūrė, tačiau operatoriai buvo kviečiami aktyviai dalyvayti projekte. Iš viso buvo sukurti 4 BU-LRAIC modeliai: individualūs modeliai kiekvienam operatoriui bei vienas modelis hipotetiniam efektyviai rinkoje veikiančiam operatoriui. Išsamesnė informacija apie BU-LRAIC modelio diegimo eigą pateikiama toliau esančioje lentelėje.
DataProjekto etapasEtapo aprašymas ir dokumentai
2009-06-03Kainų nustatymasLietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1V-727, nustatantis siektinas skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB (UAB „Omnitel“) ir UAB „Tele2“ tinkluose kainas.
2009-06-03Kainų nustatymą lydintys dokumentai

-Vieša BU-LRAIC modelio versija (versija, paskelbta 2009 m. vasarį-kovą vykusios konsultacijos metu). Iš viso buvo sukurti keturi individualūs BU-LRAIC modeliai: 3 kiekvienam paslaugų teikėjui, vienas bendrasis modelis. Individualūs modeliai yra konfidencialūs. Viešos versijos rezultatai skiriasi nuo skaičiavimų, kurių pagrindu yra priimamamas sprendimas dėl reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo. Skirtumai susidarė dėl po 2009 m. vasarį-kovą vykusios konsultacijos atliktų pakeitimų: atnaujintas WACC, peržiurėti paklausos duomenys, peržiūrėtas tinklų sujungimo taško modelis dėl ko dalis sąnaudų iš BU-LRAIC modelio buvo perkelta į tinklų sujungimo raško modelį;

-Tinklų sujungimo taško modelis;

-BU-LRAIC modelio dokumentacija;

-BU-LRAIC modelio gairės;

-WACC skaičiavimo ataskaitos galutinė versija (atnaujinta 2008 m. gruodžio ataskaita įvertinus 2009 m. vasarį-kovą vykusios konsultacijos pastabas ir pasikeitusius įvesties duomenis);

-Kainų dydžius pagrindžiantis dokumentas.

2009-04-09Viešas BU-LRAIC rezultatų aptarimas

-Viešosios konsultacijos dėl BU-LRAIC modelio, su modeliu susijusių dokumentų, bei teisės akto projekto, kuriuo nustatomos ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, balso skambučių užbaigimo paslaugų, teikiamų judriojo telefono ryšio tinkle, kainos, metu gautų pastabų viešas aptarimas. Pastabų aptarimo protokolą rasite čia.

-Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų vertinimas.

2009-02-02- 2009-03-10Konsultacija dėl BU-LRAIC rezultatų

-Įsakymo, nustatančio kainas, projektas;

-Kainų nustatymo pagrindimas;

-BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio vieša versija;

-Tinklų sujungimo taško modelis;

-BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio dokumentacija: lietuvių kalba; anglų kalba;

-Jautrumo analizė: lietuvių kalba; anglų kalba;

-Antra konsultacija dėl vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC): WACC skaičiavimai lietuvių kalba; WACC skaičiavimai anglų kalba;

-Gautos pastabos ir pasiūlymai: UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ (gautos pastabos laikytinos konfidencialia informacija);

-Gautų pastabų ir pasiūlymų vertinimas pateiktas prie 2009-04-09 dokumentų.

2008-09-17- 2009-01-30Konsultacija dėl vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC)

-Vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) po pirmos konsultacijos: WACC ataskaita lietuvių kalba; WACC ataskaita anglų kalba;

-Gautų pastabų ir pasiūlymų dėl WACC vertinimas;

-Gautos pastabos ir pasiūlymai dėl WACC skaičiavimų: UAB „Bitė Lietuva“; UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“;

-Vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) pristatymas rinkai;

-Viešajai konsultacijai pateiktos vidutinės svertinės kaitalo kainos (WACC) skaičiavimai: lietuvių kalba; anglų kalba.

2008-09-16-

2008-10-10

Informacijos rinkimas

-Pirmas klausimynas dėl BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio įvesties duomenų (paklausos duomenys, įrangos kainos, tinklo naudojimo parametrai, kiti duomenys);

-Pirmo klausimyno paaiškinimai: pirmi paaiškinimai lietuvių kalba; papildomi paaiškinimai lietuvių kalba; pirmi paaiškinimai anglų kalba; papildomi paaiškinimai anglų kalba;

-Pirmo klausimyno pristatymas rinkai;

-Antras klausimynas;

-Trečias klausimynas.

2008-07-02-

2008-11-13

BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio metodinių gairų kūrimas

-Patvirtintos BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio metodinės gairės (MRP): lietuvių kalba; anglų kalba;


-Antros konsultacijos metu gautų pastabų vertinimas;

-Antra konsultacija dėl BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio metodinių gairių (MRP): MRP lietuvių kalba; MRP lietuvių kalba pakeitimai; MRP anglų kalba.


-Pirmos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų vertinimas;

-Klausimynas judriojo ryšio operatoriams dėl BU-LRAIC sąnaudų askaitos modelio metodinėse gairėse (MRP) naudojamų prielaidų;

-Pirmos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų viešas aptarimas;

-Pirmų BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio metodinių gairių (MRP) pristatymas rinkai: dienotvarkė; gairių pristatymas;

-Pirma konsultacija dėl BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio metodinių gairių (MRP): MRP lietuvių kalba; MRP anglų kalba.

2008-04-08Įvadinis projekto pristatymasSurengtas įvadinis BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio kūrimo projekto pristatymo rinkai susitikimas. Šio susitikimo metu pateikto pristatymo skaidres galite rasti čia.
2008-03-21BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelio diegimo pradžiaPasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos ir UAB "Ernst & Young Baltic" dėl efektyvaus judriojo ryšio operatoriaus BU-LRAIC apskaitos modelio kūrimo bei su tuo susijusių konsultavimo paslaugų.
2006-08-25Kvietimas dalyvauti LRAIC pirkimo konkursePaskelbtas kvietimas dalyvauti atvirame konkuse „BU-LRAIC apskaitos modelio programinės įrangos, skirtos viešojo judriojo telefono ryšio operatoriaus, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, paslaugų sąnaudoms nustatyt, ir su BU-LRAIC apskaitos modelio formavimu bei įgyvendinimu susijusių paslaugų pirkimas“: kvietimas lietuvių kalba; kvietimas anglų kalba (Invitation to Tender);
BU-LRAIC 2012-2013 metų projektas

 

Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo BU-LRAIC sąnaudų apskaičiavimasViešojo judriojo ryšio tinklo BU-LRAIC sąnaudų apskaičiavimas

Data

ĮvykisDataĮvykis
 2013-08-20

 Po viešosios konsultacijos (2013-03-15 – 2013-04-15) dėl BU-LRAIC modelių buvo atnaujintas fiksuotojo ryšio tinklo modelis. Nuo 2013-08-20 iki 2013-09-18 vyksta viešoji konsultacija dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio skambučių užbaigimo kainų.

Pateikiama galutinė fiksuotojo ryšio tinklo BU-LRAIC modelio informacija:

-       Metodinės gairės;

-       Modelio dokumentacija;

-       Tinklų sujungimo paslaugų modelis;

-       Vieša modelio versija.

 

Pateikiama galutinė judriojo ryšio tinklo BU-LRAIC modelio informacija:

-       Metodinės gairės;

-       Modelio dokumentacija; 

-       Tinklų sujungimo paslaugų modelis;

 -      Vieša modelio versija.

 

 Vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) apskaičiavimas.

2013-03-15

Paskelbta modelių skaičiavimo rezultatų medžiaga:

- RRT pristatymas;

- Ernst & Young pristatymas.

 

2013-03-12-

2013-04-15

Viešajai konsultacijai paskelbti fiksuoto ryšio tinklo sąnaudų modelio rezultatai ir susiję dokumentai.

Viešosios konsultacijos dokumentai:

Vieša modelio versija;

Sąnaudų išaiškinimai;

Metodinės gairės;

Modelio dokumentacija. 

 

2013-03-12-

2013-04-15

Viešajai konsultacijai paskelbti judriojo ryšio tinklo sąnaudų modelio rezultatai ir susiję dokumentai.

Viešosios konsultacijos dokumentai skelbiami čia.

Vieša modelio versija;

Sąnaudų išaiškinimai;

Metodinės gairės;

Modelio dokumentacija.

2012-10-15

Paskelbtas klausimynas surinkti įvesties duomenis tinklų sujungimo paslaugų modeliui:

 

- Klausimynas tinklų sujungimo modeliui.

 

Klausimynas pateiktas lietuvių kalba. Klausimynuo laukuose pateikti paaiškinimai kokius duomenis reikia pateikti. Duomenų pateikimo terminas - 2012-10-30.

2012-09-07

Paskelbtos metodinės gairės BU-LRAIC sąnaudoms apskaičiuoti fiksuoto ir judriojo ryšio paslaugų sąnauodoms apskaičiuoti ir vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) apskaičiavimas:

 

- Metodinės gairės BU-LRAIC sąnaudoms apskaičiuoti fiksuoto ryšio tinkle;

- Metodinės gairės BU-LRAIC sąnaudoms apskaičiuoti judriojo ryšio tinkle;

- Vidutinė svertinė kapitalo kaina.

 

2012-07-12 vykusio viešosios konsultacijos dėl Metodinių gairių BU-LRAIC fiksuoto ir judriojo ryšio paslaugų sąnauodoms apskaičiuoti ir vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimų pastabų aptarimo medžiaga skelbiama čia.

 

Po viešosios konsultacijos metu gautų pastabų aptarimo vyko atvirų klausimų dėl fiksuotojo ryšio tinklo modeliavimo ir WACC dydžio analizė ir aiškinimasis. Po viešosios konsultacijos iškilusių klausimų vertinimo medžiaga yra skelbiama čia.

 

2012-09-03

Terminas pateikti įvesties duomenis fiksuoto ryšio tinklo BU-LRAIC modeliui nukeltas iki 2012-09-14.

2012-09-03

Terminas pateikti įvesties duomenis judriojo ryšio tinklo BU-LRAIC modeliui nukeltas iki 2012-09-14.

2012-08-27

Atnaujintas klausimynas surinkti įvesties duomenis fiksuoto ryšio tinklo BU-LRAIC modeliui.

 

Klausimynas anglų kalba;

Klausimynas lietuvių kallba.

-

-

2012-07-31

Paskelbtas klausimynas BU-LRAIC įvesties duomenims surinkti. Duomenų pateikimo terminas - 2012 rugpjūčio 31 d.:

 

Klausimynas anglų kalba:

- Klausimynas FIKS

- Pildymo instrukcija

Klausimynas lietuvių kalba:

-Klausimynas FIKS

-Pildymo instrukcija

 

Iškilus klausimams dėl klausimynų, galite kreiptis į:

RRT atstovus: Giedrių Pūrą tel. (8 5) 210 5668, [email protected]; Audrių Šniepį tel.

(8 5) 210 5668, [email protected]

 

arba

 

dėl techninių klausimyno pildymo klausimų - tiesiogiai į UAB "Ernst & Young Baltic" atstovą Algirdą Zabarauską tel. (8 5) 219 9830, [email protected]

2012-07-31

Paskelbtas klausimynas BU-LRAIC įvesties duomenims surinkti. Duomenų pateikimo terminas - 2012 rugpjūčio 31 d.:

 

Klausimynas anglų kalba:

- Klausimynas MOB

- Pildymo instrukcija

Klausimynas lietuvių kalba:

- Klausimynas MOB

-Pildymo instrukcija

 

Iškilus klausimams dėl klausimynų, galite kreiptis į:

RRT atstovus: Giedrių Pūrą tel. (8 5) 210 5668, [email protected]; Audrių Šniepį tel.

(8 5) 210 5668, [email protected]

 

arba

 

dėl techninių klausimyno pildymo klausimų - tiesiogiai į UAB "Ernst & Young Baltic" atstovą Algirdą Zabarauską tel. (8 5) 219 9830, [email protected]

2012-05-22

Paskelbta viešoji konsultacija dėl klausimynų, surinkti įvesties duomenis BU-LRAIC apskaičiavimo modeliams. Viešosios konsultacijos dokumentus rasite čia.

2012-05-15

Įvyko metodinių gairių BU-LRAIC apskaičiuoti bei nustatyti vidutinę svertinę kapitalo kainą pristatymas suinteresuotiems rinkos dalyviams. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2012-05-08

Paskelbta viešoji konsultacija dėl metodinių gairių BU-LRAIC apskaičiuoti fiksuoto ir judriojo ryšio tinkluose bei nustatyti vidutinę svertinę kapitalo kainą. Viešajai konsultacijai pateiktus dokumentus rasite čia.

2012-02-22

Įvadinis susitikimas su elektroninių ryšių rinkos dalyviais, kurio metu buvo pristatytas BU-LRAIC sąnaudų apskaičiavimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose projektas.

Įvadinio susitikimo pristatymo medžiaga talpinama čia.

 Sąnaudų apskaitos sistemų ir apskaitos atskyrimo sistemų auditas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1164 „Dėl Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 2-45; 2011, Nr. 45-2146) 55 punktu ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-738 „Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2006, 70-2607; 2011, Nr. 45-2147) 49 punktu, skelbia sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų bei metinių ataskaitų audito išvadas.

 

Atlikto nepriklausomo audito tikslas – patikrinti, ar Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) kartu su susijusiais juridiniais asmenimis ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, kaip ūkio subjektai, turintys didelę įtaką atitinkamose rinkose, laikosi jiems nustatytų su sąnaudų apskaita ir apskaitos atskyrimu susijusių įpareigojimų.

 

 Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB)ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų, veikusių konkrečiais metais, auditorių išvados skelbiamos toliau esančioje lentelėje.

  

Apskaitos atskyrimo informacija

 

Nuorodos į Telia Lietuva, AB (TEO LT, AB) ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro apskaitos atskyrimo informaciją skelbiamos toliau esančioje lentelėje.

 

Metai Telia Lietuva, AB apskaitos atskyrimo informacijaAB Lietuvos radijo ir televizijos centro apskaitos atskyrimo informacija
2017Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija 
2016Apskaitos atskyrimo informacija Apskaitos atskyrimo informacija  
2015Apskaitos atskyrimo informacija Apskaitos atskyrimo informacija 
2014Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija 
2013Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija 
2012Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija
2011Apskaitos atskyrimo informacijaApskaitos atskyrimo informacija

 

  

Kitų šalių praktika elektroninių ryšių reguliavimo srityje

 

Europos Komisijos rekomendacijos dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų reguliavimo

 

-Rekomendacija dėl nuoseklaus nediskriminavimo įpareigojimų ir sąnaudų apskaičiavimo metodikų, skirtų konkurencijai skatinti ir geresnei investicijų į plačiajuostį ryšį aplinkai sukurti, taikymo:

-Rekomendacija

 

-Rekomendacija dėl Naujos kartos prieigos tinklų prieigos reguliavimo:

-Rekomendacija;

 

-Rekomendacija dėl Skambučių užbaigimo Fiksuoto ir Judrojo telefono ryšio tinkluose kainų reguliavimo Europos Sąjungoje:

-Rekomendacija;

 

-Rekomendacija dėl sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo:

 

 Europos Sąjungoje elektroninių ryšių reguliavimo tikslais naudojamų sąnaudų apskaitos sistemų apžvalgos

 

-2016 m.

-2015 m.

-2014 m.

-2013 m.

-2012 m.

-2011 m.Kiti dokumentai: BEREC (buvęs ERG)

 Klausimynai: BEREC klausimynas dėl mažmeninių paslaugų srautų 2013 -2017

 


 

 

Judriojo telefono ryšio operatoriaus LRIC apskaitos modeliai

 

-Švedija
http://www.pts.se/pts/Templates/Page.aspx?id=26797&epslanguage=SV

 

-Didžioji Britanija (Analysys)
http://www.ofcom.org.uk/static/LRIC_update_Jun05.zip

 Fiksuotojo telefono ryšio operatoriaus LRIC apskaitos modeliai

 

-Portugalija
2000 m. ekonominis viešojo fiksuoto telekomunikacijų tinklo sąnaudų apskaitos modelis (anglų k.):
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=68510&themeMenu=1#horizontalMenuArea

 

-Didžiosios Britanijos sąnaudų apskaitos modelio aprašymas (žiūrėti 2 priedą):

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review_bt_ncc/statement/nccstatement.pdf

 

 


Informacija atnaujinta 2018-06-27
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku