Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Viešieji konkursai ir aukcionai suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus)

2003 metai

 


 

 

2003 m. gegužės 29 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-178 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklams 3,5 GHz radijo dažnių juostoje paskelbimo ir sąlygų patvirtinimo"

 

2003 m. liepos 25 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-284 "Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1SP-178 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklams 3,5 GHz radijo dažnių juostoje paskelbimo ir sąlygų patvirtinimo" pakeitimo"

 

2003 m. rugsėjo 19 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-396 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklams 3,5 GHz radijo dažnių juostoje laimėtojų patvirtinimo"

 


 

 

2003 m. spalio 23 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-426 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM 900 radijo ryšio tinklo plėtrai sąlygų patvirtinimo"

 

2003 m. spalio 23 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-427 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM 900 radijo ryšio tinklo plėtrai paskelbimo"

 

2004 m. vasario 2 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-205 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM 900 radijo ryšio tinklo plėtrai laimėtojo patvirtinimo"

 


 

2005 metai

 


 

 

2005 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-419 "Dėl skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo"

 

2005 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-478 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinkluose sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2005 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-477 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinkluose paskelbimo"

 

2005 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-677 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinkluose laimėtojų patvirtinimo"

 


 

 

2005 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-471 "Dėl Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) plėtros plano radijo dažnių juostose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz patvirtinimo"

 

2005 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-989 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose sąlygų aprašo patvirtinimo" (anglų k.)

 

2005 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-990 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose paskelbimo" (anglų k.)

 

2006 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-240 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose laimėtojų patvirtinimo"

 


 

2007 metai

 


 

 

2007 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-697 "Dėl Radijo ryšio plėtros 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo"

 

2007 m. liepos 2d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-821 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje sąlygų aprašo patvirtinimo" (anglų k.)

 

2007 m. liepos 2d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-820 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje paskelbimo" (anglų k.)

 

2007 m.  spalio 17  d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1140 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje laimėtojų patvirtinimo"

 


 

2010 metai

 


 

 

2010 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1168 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM ir UMTS, taip pat kitoms kartu su GSM galinčioms funkcionuoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 886,5-886,7 MHz ir 931,5-931,7 MHz bei 913,9-914,9 MHz ir 958,9-959,9 MHz radijo dažnių juostose sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2010 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1169 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM ir UMTS, taip pat kitoms kartu su GSM galinčioms funkcionuoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 886,5-886,7 MHz ir 931,5-931,7 MHz bei 913,9-914,9 MHz ir 958,9-959,9 MHz radijo dažnių juostose paskelbimo"

 

2011 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-309 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM ir UMTS, taip pat kitoms kartu su GSM galinčioms funkcionuoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 886,5-886,7 MHz ir 931,5-931,7 MHz bei 913,9-914,9 MHz ir 958,9-959,9 MHz radijo dažnių juostose, laimėtojų patvirtinimo"

 


 

 

2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1226 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos 45 kanalą Klaipėdoje sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1225 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos 45 kanalą Klaipėdoje paskelbimo"

 

2011 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-411 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos 45 kanalą Klaipėdoje laimėtojo patvirtinimo"

 


 

2011 metai

 


 

 

2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-470 "Dėl Radijo ryšio plėtros 2500-2690 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo"

 

2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1091 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500-2560 MHz ir 2620-2680 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1092 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500-2560 MHz ir 2620-2680 MHz radijo dažnių juostų paskelbimo"

 

2012 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-442 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500-2560 MHz ir 2620-2680 MHz radijo dažnių juostų laimėtojų patvirtinimo"

 


 

 

2011 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1357 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2011 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1358 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose paskelbimo"

 

2012 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-222 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose sustabdymo" (pranešimas)

 

2012 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-942 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose laimėtojų patvirtinimo"

 


 

2012 metai

 


 

 

2012 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-447 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse paskelbimo"

 

2012 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-448 "Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-894 "Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse laimėtojų patvirtinimo"

 


 

2013 metai

 


 

 

2013 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-984 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų paskelbimo"

 

2013 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-983 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2013 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1562 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791-821 MHz ir 832-862 MHz radijo dažnių juostų laimėtojų patvirtinimo"

 


 

2014 metai

 


 

 

2014 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-390 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos paskelbimo"

 

2014 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-389 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2014 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-949 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos laimėtojo patvirtinimo"


 

2015 metai

 


 

 

 2015 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1292 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

2015 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1302 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos paskelbimo"

 

2016 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-141 "Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz radijo dažnių juostos laimėtojų patvirtinimo"

 


 

 

Informacija atnaujinta 2016-02-08
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku