Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Europos Komisijos sprendimų, direktyvų ir rekomendacijų dėl radijo spektro įgyvendinimas

 

Sąrašas - Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas.

Planas - Radijo dažnių naudojimo planas.

 

Sprendimas, direktyva ar rekomendacija
Data Pastabos Įgyvendinimas Lietuvoje Įgyvendinti iki
             
             
             
             

2013/752/EU (EN)

2013/752/ES (LT)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose ir panaikinamas Sprendimas 2005/928/EB 2013-12-11 Sąrašas
SRD (5)
2014-06-02 1V-798 2014-09-01

2013/654/EU (EN)

2013/654/ES (LT)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/294/EB ir įtraukiama papildomų prieigos technologijų ir dažnių juostų judriojo ryšio orlaiviuose paslaugoms (JRO paslaugoms) teikti 2013-11-12 MCA 2014-06-02 1V-798 2014-05-12

2013/195/EU (EN)

2013/195/ES (LT)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos praktinės sąlygos, vienodi formatai ir metodika, susiję su radijo spektro aprašu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa 2013-04-23 RSPP-EFIS Įgyvendinama tiesiogiai

2012/688/EU (EN)

2012/688/ES (LT)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas, dėl 1920–1980MHz ir 2110–2170MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo 2012-11-05 Planas

ECS (2.1 GHz FDD)

 2014-02-28  1V-313 2014-06-30
243/2012/EU (EN) 243/2012/ES (LT) Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa 2012-03-14 RSPP  -  -
2011/829/EU (EN) 2011/829/ES (LT) Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose 2011-12-08 Sąrašas
SRD (4)
 - 2012-06-01
2011/485/EU (EN) 2011/485/ES (LT) Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje 2011-07-29 Sąrašas
SRR 24GHz
2010-09-09  1V-893  -

2011/251/EU (EN)

2011/251/ES (LT)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje  2011-04-18 Planas
ECS (+ LTE WiMAX)
 2011-11-14 1V-1136  2011-12-31

2010/368/EU (EN)

2010/368/ES (LT)

Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose 2010-06-30  Sąrašas
SRD (3)
2010.10.20 1V-1004 2010-11-01

2010/267/EU (EN)

2010/267/ES (LT)

Komisijos sprendimas dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje suderintų techninių sąlygų 2010-05-06 Planas
DD (790-862 MHz)
2 straipsnio 4 punktas

2010/167/EU (EN)

2010/167/ES (LT)

Komisijos rekomendacija dėl leidimo naudoti judriojo ryšio laivuose paslaugų (JRL paslaugos) sistemas 2010-03-19 Sąrašas
MCV
2010-09-09 1V-893 -

2010/166/EU (EN)

2010/166/ES (LT)

Komisijos sprendimas dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo sąlygų Europos Sąjungoje 2010-03-19 Sąrašas
MCV
2010-09-09 1V-893 2011-03-20

2009/978/EU (EN)

2009/978/ES (LT)

Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo 2009-12-16 RSPG -

2009/848/EC (EN)

2009/848/EB (LT)

Komisijos rekomendacija, Veiksmingesnis skaitmeninio dividendo naudojimas Europos Sąjungoje 2009-10-28 DD -

2009/766/EC (EN)

2009/766/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl 900 ir 1 800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje 2009-10-16 Planas
ECS (GSM UMTS)
2010.04.22 1V-489 2010-05-09

2009/114/EC (EN)

2009/114/EB (LT)

Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje 2009-09-16 Planas
ECS (GSM UMTS)
2010.04.22 1V-489 2010-05-09

2009/381/EC (EN)

2009/381/EB (LT)

Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose 2009-05-13  Sąrašas
SRD (2)
2009-10-27 1V-1238 2009-11-01

2009/343/EC (EN)

2009/343/EB (LT)

Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje 2009-04-21 Planas

Sąrašas

UWB

2009.06.25 2009.06.25 1V-797 1V-798 2009-06-30

2008/673/EC (EN)

2008/673/EB (LT)

Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje 2008-08-13 Sąrašas

169 MHz

2008.10.13 1V-878 2008-10-31

2008/671/EC (EN)

2008/671/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5875–5905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis 2008-08-05 Planas
ITS
2008-11-07 1V-968 2009-02-05

626/2008/EC (EN)

626/2008/EB (LT)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo 2008-06-30

 

Planas

MSS

-

2009-06-25

-

1V-797

-

2008/477/EC (EN)

2008/477/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas 2008-06-13

Planas

2.6GHz

2008-12-24 1V-1160 2008-12-13

2008/432/EC(EN)

2008/432/EB (LT)

Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose 2008-05-23

Sąrašas

SRD (1)

2008-09-05 1V-763 2008-10-01

2008/411/EC (EN)

2008/411/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo 2008-05-21

Planas

3.4-3.8GHz

2008-11-07 1V-968 2008-12-04

2008/295/EC (EN)

2008/295/EB (LT)

Komisijos rekomendacija dėl leidimo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose (JRO paslaugos) Europos bendrijoje 2008-04-07

Sąrašas

MCA

2008-09-05 1V-763 -

2008/294/EC (EN)

2008/294/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų 2008-04-07

Sąrašas

MCA

2008-09-05 1V-763 2008-10-07

2007/344/EC (EN)

2007/344/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl suderintų galimybių gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje 2007-05-16

Teikimo taisyklės

EFIS

2007-12-21 1V-1546 2008-01-01

2007/131/EC (EN)

2007/131/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje 2007-02-21

Sąrašas

UWB

2007-06-11 1V-773 2007-08-21

2007/98/EC (EN)

2007/98/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos 2007-02-14 Planas

Sąrašas

MSS
2007.05.21 2007.05.16 1V-718 1V-707 2007-07-01

2007/90/EC (EN)

2007/90/EB (LT)

Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/513/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant belaidės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) 2007-02-12

Sąrašas

RLAN

2007-05-16 1V-707  

2006/804/EC (EN)

2006/804/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl ultraaukštų dažnių (UHF) juostoje veikiančių radijo dažninio atpažinimo (RFID) įrenginių radijo spektro suderinimo 2006-11-23

Sąrašas

RFID

2007-03-14 1V-235 2007-05-23

2006/771/EC (EN)

2006/771/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose 2006-11-09

Sąrašas

SRD

2007-03-14 1V-235 2007-06-01

2005/928/EC (EN)

2005/928/EB (LT)

[Sprendimas panaikintas]

Komisijos sprendimas dėl 169,4-169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje 2005-12-20 Planas

Sąrašas

169MHz
2006-04-12 2006-04-12 1V-523 1V-524 2005-12-27

2005/82/EC (EN)

2005/82/EB (LT)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, panaikinanti Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo 2005-12-14 Planas

Sąrašas

ERMES
2006-04-12 2006-04-12 1V-523 1V-524 2005-12-27

2005/513/EC (EN)

2005/513/EB (LT)

Komisijos sprendimas, dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant bevielės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) 2005-07-11

Sąrašas

RLAN

2005-10-20 1V-895 2005-10-31

2005/292/EC (EN)

2005/292/EB (LT)

Komisijos rekomendacija, dėl plačiajuosčio elektroninio ryšio elektros perdavimo linijomis 2005-04-06 PLC -

2005/50/EC (EN)

2005/50/EB (LT)

Komisijos sprendimas, dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje 2005-01-17

Sąrašas

SRR 24GHz


Priedas. RA stočių sąrašas: LT, EN.

2005-05-27 1V-516 2005-07-01

2004/545/EC (EN)

2004/545/EB (LT)

Komisijos sprendimas, dėl radijo spektro 79 GHz dažnių juostoje suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimui Bendrijoje 2004-07-08

Sąrašas

SRR 79GHz
2004-10-14 1V-381 2005-01-01
2003/203/EC (EN) Commission Recommendation on the harmonisation of the provision of public R-LAN access to public electronic communications networks and services in the Community 2003-03-20 R-LAN -

2002/622/EC (EN)

2002/622/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo 2002-07-26 RSPG      

676/2002/EC (EN)

676/2002/EB (LT)

Europos Parlamento ir tarybos sprendimas dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 2002-03-07 RSP      

2001/148/EC (EN)

2001/148/EB (LT)

Komisijos sprendimas dėl dėl Direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo lavinų radijo švyturiams 2001-02-21 457kHz      
128/1999/EC (EN) Decision of the European Parliament and of the Council on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communications system (UMTS) in the Community 1998-12-14 UMTS      
 710/97/EB (EN) Decision of the European Parliament and of the Council on a coordinated authorization approach in the field of satellite personal-communication services in the Community 1997-03-24 SPC-S      
91/288/EEC (EN) Council Recommendation on the coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community 1991-06-03 DECT -

91/287/EEC (EN)

91/287/EEB (LT)

Tarybos direktyva dėl dažnių juostos, kuri turi būti skirta skaitmeniniam Europos belaidžiam nuotoliniam ryšiui (DECT) Bendrijoje suderintai diegti 1991-06-03 DECT - - 1991-12-31

90/544/EC (EN)

90/544/EB (LT)

Tarybos direktyva dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo 1990-10-09 ERMES - - 1991-10-18

87/372/EEC (EN)

87/372/EEB (LT)

Tarybos direktyva dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje 1987-06-25 GSM - - 1988-12-26

 

 

Informacija atnaujinta 2016-03-23
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku