Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Teisės aktai

Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti) skyrimas ir naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu bei atitinkamais poįstatyminiais teisės aktais.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba radijo dažnius (kanalus) transliuotojams (retransliuotojams) skiria Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos licenciją turinčiam transliuotojui (retransliuotojui).

 

Radijo dažnius (kanalus) siuntėjams Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba skiria Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Numatomi skirti radijo dažniai (kanalai) įtraukiami į Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“.

 

Radijo ir televizijos stotyse gali būti naudojami tik Radijo ryšio įrenginių techninį reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimus tenkinantys siųstuvai.

 

Ūkio subjektai, kurie verčiasi kabelinės televizijos, mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV), laidinio radijo, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo kitiems veiklomis, Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“, V skyriuje nustatyta tvarka turi periodiškai, kas 3 mėnesius, pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai informaciją apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

 

Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos suteiktas paslaugas ir atliekamus darbus tarifai bei mokėjimo tvarkos aprašas yra patvirtinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Valstybės rinkliava už leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) išdavimą nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 4.591.1 papunktyje. Vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 punktu valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų bet kurią surenkamąją sąskaitą. Nurodomas lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas – 5777 (už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas). Aktualiausia informacija apie biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas ir valstybės rinkliavos mokėjimą pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

 

Naudoti radijo dažnį (kanalą) galima tik gavus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą.

 

Kiti teisės aktai

 

Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelis

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategija

Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planas 

 

 

 Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose*

*skaitmeninės anžeminės televizijos tinklų numeracija atitinka  Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano 1–2 priede nurodytų skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų numeraciją.

 

Išduoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui:

   I ir II skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai:

      Radijo dažnių (kanalų) naudojimo laikotarpiui iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.:

          2005 m. rugpjūčio 31 d. leidimas Nr. (11.13)-9R-85 (neaktualus); leidimo pakeitimas; leidimo pakeitimas;

          2007 m. liepos 11 d. leidimas Nr. (11.13)-9R-61 (neaktualus); leidimo pakeitimas;

          2010 m. balandžio 16 d. leidimas Nr. (11.7)-9R-456;

 

(susiję įsakymai: 2011-06-27 Nr. 1V-459; 2012-10-29 Nr. 1V-1534; 2012-11-02 Nr. 1V-1590; 2012-11-02 Nr. 1V-1592; 2013-01-10 Nr. 1V-38; 2013-01-10 Nr. 1V-39; 2013-01-10 Nr. 1V-40; 2013-02-05 Nr. 1V-187; 2013-02-22 Nr. 1V-283; 2013-02-22 Nr. 1V-285; 2013-03-18 Nr. 1V-442; 2013-04-17 Nr. 1V-635; 2013-04-18 Nr. 1V-640; 2013-04-18 Nr. 1V-641; 2013-04-25 Nr. 1V-682; 2013-04-30 Nr. 1V-702; 2013-06-27 Nr. 1V-999; 2014-07-09 Nr. 1V-942; 2015-02-04 Nr. 1V-177; 2015-02-04 Nr. 1V-178;  2015-02-04 Nr. 1V-179; 2015-02-09 Nr. 1V-197; 2015-03-20 Nr. 1V-385; 2015-06-30 Nr. 1V-805

      Radijo dažnių (kanalų) naudojimo laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.:
          2014 m. gruodžio 5 d. leidimas Nr. (15.7) 9R-884 (susijęs įsakymas: 2014-07-08 Nr. 1V-943)
   V skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:
      2012 m. spalio 3 d. leidimas Nr. (15.7)-9R-683 (susijęs įsakymas: 2012-09-10 Nr. 1V-1200)

 

Išduoti TEO LT, AB:

   III ir IV skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai:     

      Radijo dažnių (kanalų) naudojimo laikotarpiui iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.:

         2005 m. rugpjūčio 31 d. leidimas Nr. (11.13)-9R-84 (neaktualus); leidimo pakeitimas;

 

(susiję įsakymai: 2012-10-03 Nr. 1V-1311; 2012-10-03 Nr. 1V-1312; 2013-02-05 Nr. 1V-186; 2013-02-22 Nr. 1V-284; 2013-02-27 Nr. 1V-325; 2013-03-07 Nr. 1V-384; 2013-04-17 Nr. 1V-636; 2013-04-25 Nr. 1V-683; 2013-04-30 Nr. 1V-697; 2015-06-30 Nr. 1V-804)

      Radijo dažnių (kanalų) naudojimo laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. lapkričio 23 d.:

         2014 m. gruodžio 5 d. leidimas Nr. (15.7) 9R-885 (neaktualus) (susijęs įsakymas: 2014-11-28 Nr. 1V-1663)

       Radijo dažnių (kanalų) naudojimo laikotarpiui nuo 2015 m. lapkričio 24 d. iki 2016 m. gegužės 18 d.: 

         2015 m. lapkričio 23 d. leidimas Nr. (15.7) 9R-1073 (neaktualus) (susiję įsakymai: 2014-11-28 Nr. 1V-1663; 2015-11-11 Nr. 1V-1393)

       Radijo dažnių (kanalų) naudojimo laikotarpiui nuo 2016 m. gegužės 19 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.: 

         2016 m. gegužės 18 d. leidimas Nr. (15.7) 9R-1162 (susiję įsakymai: 2014-11-28 Nr. 1V-1663; 2015-11-11 Nr. 1V-1393; 2016-05-10 Nr. 1V-530)

   VI skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

      Radijo dažnių (kanalų) naudojimo laikotarpiui iki 2016 m. gegužės 18 d.:

         2012 m. spalio 3 d. leidimas Nr. (15.7)-9R-684 (neaktualus) (susijęs įsakymas: 2012-09-10 Nr. 1V-1201)

      Radijo dažnių (kanalų) naudojimo laikotarpiui nuo 2016 m. gegužės 19 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.: 

         2016 m. gegužės 18 d. leidimas Nr. (15.7) 9R-1161 (susiję įsakymai: 2012-09-10 Nr. 1V-1201; 2016-05-10 Nr. 1V-530)

 

Išduotas VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai:

 

   VII skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

      2011 m. rugpjūčio 22 d. leidimas Nr. (15.7)-9R-530 (susijęs įsakymas: 2011-08-22 Nr. 1V-802)

  

Išduotas UAB „Bitė Lietuva":

 

   VIII skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

      2018 m. kovo 9 d. leidimas Nr. (15.7) 9R-1355 (susijęs įsakymas: 2018-03-05 Nr. 1V-185)

 

Derybos su kaimyninėmis ryšių administracijomis

Informacija atnaujinta 2018-03-19
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku