Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Pašto paslaugos teikėjai

Pašto paslauga

Pašto paslauga - pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas.

Pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys pašto paslaugos teikimą yra LR Pašto įstatymas ir Pašto paslaugos teikimo taisyklės.

 

Pašto paslaugos teikimas

Pašto paslaugą galima teikti pateikus apie tai pranešimą Ryšių reguliavimo tarnybai nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmenys tinkamai pranešę apie savo veiklą Tarnybai, yra įtraukiami į pašto paslaugos teikėjų sąrašą, kuriame galima pasitikrinti, ar tam tikras ūkio subjektas turi teisę teikti pašto paslaugą.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.719 straipsnio 1 dalimi, prieš sudarant pašto paslaugos sutartį, pašto paslaugos teikėjas privalo suteikti naudotojui tinkamą galimybę susipažinti su pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygomis, paslaugos kaina, paslaugos teikimo terminais, galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija, turinčia įtakos naudotojo apsisprendimui sudaryti pašto paslaugos sutartį.

 

Pašto paslaugos teikėjų pareigos

Pašto paslaugos teikėjas privalo:

1. Pasitvirtinti pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą, kuriame turi būti nurodytos teikiamos pašto paslaugos rūšys, jų tarifai, pašto siuntų pristatymo trukmė, numatoma pašto paslaugos teikėjo atsakomybė, skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūra, taip pat pašto siuntų surinkimo, paskirstymo rūšiavimo, vežimo ir pristatymo (įteikimo) tvarka;

2. Viešai skelbti informaciją apie pašto paslaugos teikimo vietas;

3. Pašto siuntas pateikti asmeniškai pasirašytinai arba įdėti į gaunamųjų laiškų dėžutes, o jeigu to padaryti negalima, – apie tai pranešti gavėjui;

4. Pašto siuntas, adresuotas asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatyti administracijai arba jos įgaliotiems asmenims;

5. Registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas pateikti asmeniškai pasirašytinai siuntėjo nurodytam gavėjui arba gavėjo raštu nurodytam asmeniui, nurodžius to asmens vardą, pavardę;

6. Saugoti pašto siuntą, kurios neįmanoma pristatyti gavėjui ar grąžinti siuntėjui, kai siuntėjas (gavėjas) atsisako ją paimti arba kai nurodytu adresu gavėjas (siuntėjas) negyvena, 2 mėnesius, o universaliosios pašto paslaugos teikėjas – Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglamente ir Pašto siuntinių reglamente nustatytais terminais ir tvarka. Jeigu per nustatytą laiką siuntėjas (gavėjas) pašto siuntos neatsiima, nors jam buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, pašto paslaugos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turi pranešti apie tokį turtą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn. Prie pranešimo pridedama pašto paslaugos teikėjo žyma, kad siuntėjas (gavėjas) kviečiamas atsiimti pašto siuntą neatvyko arba pašto siuntos atsisakė;

7. Teikti informaciją apie pašto paslaugos teikėjo pavadinimą arba vardą, pavardę, teisinį statusą, teisinę formą, buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, registro pavadinimą, registracijos kodą arba lygiaverčius identifikacijos duomenis iš registro, jeigu jis yra įregistruotas viešajame registre, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, jei pašto paslaugos teikėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, kontaktinius duomenis (korespondencijos adresą, fakso, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), darbo laiką;

8. Viešai skelbti pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygas, pašto paslaugos teikėjo patvirtintą pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą ir kitokią informaciją, turinčią įtakos naudotojo apsisprendimui naudotis pašto paslauga;

9. Atsakyti į naudotojo su pašto paslaugos teikimu susijusį skundą per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos; šis reikalavimas netaikomas universaliosios pašto paslaugos teikėjui, kuris privalo vadovautis atitinkamais Europos standartais Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-259, nustatyta tvarka;

10. Ant pašto siuntos nurodyti arba prie pašto siuntos pridėti duomenis, pagal kuriuos būtų galima nustatyti pašto paslaugos teikėją, pašto paslaugos teikimo vietą (adresą), į kurią naudotojas galėtų kreiptis, pašto siuntos priėmimo siųsti datą, pristatymo gavėjui datą;

11. Grąžinti siuntėjui nepristatytas ar neįteiktas gavėjui pašto siuntas, kai nutraukia pašto paslaugos teikimo veiklą;

12. Sudaryti galimybę naudotojams su juo susisiekti buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresu;

13. Garantuoti naudotojams susirašinėjimo slaptumą.

Informacija atnaujinta 2018-03-07
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku